Av. M. Gökhan Ahi,Bilgi Teknolojileri,Bilgi Toplumu,E-Demokrasi 01/09/2014 23:08

İnternet Yönetilebilir mi?


Av. M. Gökhan Ahi

Genel anlamda İnternet’in ve özelde ise sosyal medyanın en büyük ve önemli özelliği, artık fikir ve ifade özgürlüğünün birincil ve etkin kullanım araçları haline gelmiş olmasıdır. İnternet’te kendinizi ifade etmek için veya İnternet’te var olmak için kimseden izin ve ruhsat alınmasına gerek yoktur. Önceden izin alınmaması, herhangi bir ruhsata bağlanmaması, herhangi bir merkezinin olmaması, ucuz ve hatta kimi zaman ücretsiz olması, geleneksel iletişim araçlarına nazaran etkin ve interaktif olması, sınırlardan ve mekanlardan bağımsız olması gibi bir çok özellik, internet ortamını fikir ve ifade özgürlüğü açısından en etkin ve en yaygın bir araç yapmaya yetmiştir.

İnternet, doğası gereği hem kaotik ve hem de karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sebeple, doğası gereği düzenlenmesi, izin ve ruhsata bağlı kılınması, bir merkeze bağlı tutulması neredeyse çok zordur. İşte bu sebeplerden dolayı, gelişmiş ya da gelişmekte olan bir çok devlet, İnternet’in nasıl kısıtlanabileceğine, nasıl kontrol altına alınacağına veya internet trafiğinin nasıl gözetleneceğine ilişkin teknik ve hukuki formüller üretmeye çalışmaktadır. Kimi zaman sansür olarak algılanan hukuki düzenlemelerle, kimi zaman da siyasal, ekonomik veya toplumsal bir baskı yoluyla oto sansür ortamı yaratılarak İnternet’in önüne engeller çıkarılmaktadır. Gelişmiş toplumlarda, İnternet ile ilgili yasal düzenlemelerin amacı, İnternet üzerinden kullanılabilen hak ve özgürlükleri teminat altına almaya çalışmak gibi görünse de, aslında telif hakları ve terörle mücadele adı altında İnternet’i kontrol etme ve izleme gibi faaliyetlere zemin hazırladıkları söylenebilir. Gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde ise İnternet, bazen hükümetlere ve devletlere muhalif hareketlerin kaynağı; bazen de ailenin, toplumun ve ahlâk kurallarının temellerine saldıran bir düşman olarak görülmektedir.

Birleşmiş Milletler, kendi himayesinde 9 yıldır bir örgütlenme ortamı sağlayarak, konuyla ilgili paydaşların bir araya geldiği, İnternet ile ilgili durum analizlerinin ve genel politikaların tartışıldığı bir forum daha düzenliyor olacak.  Eylül ayının başında, The Internet Governance Forum (IGF) adı altında yapılacak bu forumda, bir çok ülkenin resmi görevlilerinin yanı sıra, büyük teknoloji ve İnternet şirketlerinin yöneticileri, akademisyenler, hukukçular ve sivil toplum örgütleri temsilcileri yer alacak. Bu forumun ev sahibi ise İstanbul olacak. Forumun ele aldığı konular, yazılı bir özet haline getirilecek ve devletlere yol haritası olarak sunulacak.

Forum ne kadar iyi bir amaçla yapılıyor olursa olsun, bu forumun sonucundan güzel bir sonuç elde etmek pek mümkün görünmüyor. Özellikle de ev sahibi Türkiye’nin son yedi yılda İnternet özgürlüğü ile ilgili sabıka dosyası çok kabarıkken. Nitekim gelişmiş devletler dahi, İnternet üzerindeki baskıyı gevşetmek bir yana, daha çok nasıl müdahale edeceklerini, daha çok nasıl izleyeceklerini planlıyorlar. Hele ki Türkiye’de, neredeyse onbinlerce site kapatılmış, site kapatmak bir bürokratın imzasına bakacak kadar basitleştirilmiş, ekonomik ve siyasi baskılarla oto sansür artırılmış, internet kullanıcılarının hareketlerini takip edecek ve kaydedecek mekanizmalar kurulmuş, aile veya çocuk adı altında ulusal filtreler devreye girmiş ve de internet altyapısına yeni bir yatırım yapılmamış iken, bu forum çok da anlamlı bir hale gelemiyor ne yazık ki.

Foruma alternatif olarak, içlerinde Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Alternatif Bilişim Derneği, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün aralarında bulunduğu bazı sivil toplum örgütleri Internet Ungovernance Forum’u düzenleyerek,  özgür, güvenli ve tarafsız İnternet’i talep edenleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Kuşkusuz, Internet Governance Forum’una başka protestolar ve protestocular da eklenecek.

Birleşmiş Milletler’in bu çabasını desteklemek gerekiyor, ancak şimdiye kadar örneklerini yaşadığımız İnternet kısıtlamalarını unutmamak şartıyla..

Forumun web sitesi: http://www.intgovforum.org/

Alternatif Forumun web sitesi: https://iuf.alternatifbilisim.org

(Bu yazı Digital Age dergisinin Eylül 2014 sayısında yayınlanmıştır)

Tags:

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

  •  
buy personal statement write papers pay custom writing papers economic homework help i need someone to write my assignment