Av. M. Gökhan Ahi,Bilişim Suçları,E-Demokrasi,Sosyal Ağlar 13/07/2013 12:35

Gezi Parkı, Sivil İtaatsizlik ve Twitter

Av.M.Gökhan Ahi

20 günden fazla süren Gezi Parkı merkezli eylemler, Türkiye’de bir çok kavramı değiştirdi. Başta siyaset olmak üzere, bir çok alanda artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemek mümkün.

İlk günden beri Gezi Parkı eylemlerinin yasal olup olmadığı, sivil bir direniş mi, yoksa sivil bir itaatsizlik mi olduğu konusunda çok tartışma yaşandı.

Anayasa’nın 26. Maddesine göre Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Yine Anayasa’nın 34. Maddesine göre, Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Bu haklar sadece Anayasa ile teminat altına alınmış değil, aynı zamanda iç hukuktan daha üstün bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de yer almaktadır. Tabi her hakkın kullanımının sınırları da var. Anayasa’da vatandaşa tanınmış olan her hak; <millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması> gibi sebeplerle sınırlanabilmektedir. İşte burada yapılacak sınırlamaların keyfi mi yoksa zorunlu mu olduğu hep tartışma konusu olmuştur. Nitekim, Gezi Parkı eylemlerinin daha ilk aşamasında keyfi bir müdahale olmasaydı, gelinen nokta farklı olacaktı.

Şiddet içermedikçe hemen hemen her eylem barışçıl eylem olarak nitelendirilebilir. Ancak eylemin çeşidi ve süresi, eylemi barışçıl olmaktan çıkarabilir. Örneğin, cadde kapatma eylemini belli bir süreden fazla sürdürmek, başkalarının seyahat özgürlüğünü olumsuz etkileyeceği için barışçıl olmaktan çıkabilir. Eylemin sona erdirilmesi polis tarafından istenebilir, bitirilmezse polisin orantılı ve ölçülü olarak müdahale hakkı oluşur.

Herhangi bir eylemin ne zaman kanuna uygun, ne zaman uygun olmadığını belirlemedeki kıstas, ne yazık ki yetkili kişinin eylemin bitirilmesi yönündeki kararı olmaktadır. Bir eylemin kanuna aykırı olduğunun ilanından itibaren, barışçıl ve şiddet içermeyen eylemlerin devam etmesi halinde artık sivil itaatsizlik denilen bir durum oluşmaktadır. Bir tanıma göre, sivil itaatsizlik, kamuya açık ve kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen, başka kişilerin özgürlüklerine müdahale etmeyen barışçıl bir protesto eylemidir.

Gezi Parkı eylemlerini, sivil bir direniş, sivil bir itaatsizlik olarak görmek gerekir. Kanuna aykırı olsa bile, içinde şiddet ve başkasının hakkını ihlal unsuru olmadıkça eyleme katılan kişiler hiç bir şekilde suçlanamayacaklardır.

Gezi Parkı eylemlerinin çok önemli bir kısmı da Twitter üzerinden gerçekleşti. Meydanlara gidemeyen veya gitse bile ilk fırsatta Twitter’ı kullanarak haberleşen eylemciler, eylemlerin geniş çapta yayılmasını ve desteğin çoğalmasını da sağlamış oldular. Sanatçıların ve toplumda bazı konularda önder kabul edilen kişilerin Twitter üzerinden destek vermeleri, etkiyi fazlasıyla büyüttü.

Ne zaman ki eylemler hız kesti ve yerini duran adamlara bıraktı. Vali ve bakanlardan, ardı ardına Twitter mesajlarının inceleneceği ve gerekli soruşturmaların başlatılacağı sinyali geldi. Bir çok kullanıcı apar topar twit silmeye ve hesaplarını kilitlemeye başladı.

Halbuki Twitter ve diğer sosyal ağlar, vatandaşlara tanınmış fikir ve ifade özgürlüğünün, haber alma ve haber hakkını en etkin kullanıldığı araçlar olmuştu. Özellikle basının ve görsel medyanın yeterince aktif olamadığı ortamda Twitter fazlasıyla işlevseldi ve dijital aktivizmin neredeyse en iyi hali oldu. Tabi, her şeyde olduğu bu alanda da bilgi kirliliği ve bilgi manipülasyonu fazlasıyla yaşandı. Eylemciler ve twitleriyle destek verenler kendi kurallarını oluşturmakta gecikmediler ve kesin olmayan bilgiyi paylaşmadılar.

Twitter mesajlarından dolayı bazı illerde gözaltına alınanlar kamuoyunda oldukça tartışıldı. Delillerin nasıl elde edildiği bir yana, hangi tweet mesajından nasıl bir suç oluşacağı da merak konusu oldu. Diğer bir konu, Retweet edilen içerikten kimin sorumlu olduğu. Resmi makamlar ve bazı gazeteler RT etmenin dahi suç olabileceği yönünde ifadelerde bulununca kişilerde doğal olarak bir korku oluştu.

Türk Hukuku’na göre, içeriği kim oluşturmuşsa o içeriğin hukuki sorumlusu odur. 5651 sayılı yasanın 4. maddesi açık bir şekilde, başkasına ait içeriğe bağlantı sağlamanın suç olmadığını vurgulamaktadır. Tek istisnası, sunuş biçimine göre suç oluşturan içeriğin benimsemiş olmasıdır. Retweet etmek veya Like etmek diye tabir edilen içerik paylaşımlarında, o içeriğin benimsendiğine veya benimsenmediğine dair bir irade saptamak mümkün değildir. Bu durumda, hiç kimse konusu suç olsa bile, bir başkasına ait olan içeriği paylaştığı için sorumlu tutulamaz.

(Bu yazı Digital Age dergisinin Temmuz 2013 sayısında yayınlanmıştır)

Tags:

2 Comments

  • Sıkça gündeme gelen “Suç içerikli Tweeti Rt Etmek Suç mudur” sorusuna verilecek en net cevap…
    “Retweet etmek veya Like etmek diye tabir edilen içerik paylaşımlarında, o içeriğin benimsendiğine veya benimsenmediğine dair bir irade saptamak mümkün değildir.”

  • Merhaba,çok faydalı bir yazı,teşekkür ederim ilk olarak.Gezi parkı eylemleri dünya oluşan kargaşalarının nedenlerini bence apaçık ortaya çıkarmıştır.Üzerinde araştırmalar yapılmalı.Beni en çok üzen şey profosörlerin halkı kışkırtmasıydı.Daha ılımlı olmalılardı mesela vali eylemlere izin vermiyor,hukukçular şunu yapmalıydı,arkadaşlar lütfen eylemi sonlandıralım valiliğe bildirim yapalım valilik onay verdiğinde eylemimize düzgün bir şekilde devam edelim.Böyle yapmadılar her müdahaleye hukuksuzdur dediler ve halkta haliyle isyan etti.Uzun süren bir eylem yapmak için mesala tüm gün, bu çadır kurma meselesi için eylemcilerin bildirim yapması gerekir mi?Saygılar.

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

  •  
psychology dissertation mba admissions essay writers writing a school report essay writing service us papers written