Erhan Çelikay,Kişisel Veriler 20/03/2013 03:02

İtaatkar mısınız? Değil misiniz? Çevrimiçi Davranışsal Reklamlar size bunu soruyor.

Çeviri: Erhan Çelikay

Orijinal makale: Matthew Marinett & Brenda L. Pritchard  

İtaatkar mısınız?  Çevrimiçi davranışsal reklamlar(OBA) Kanada , ABD ve Avrupa’da

Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (Online behaviouraladvertising – OBA) son birkaç yıldır sosyal medya ve internet reklamcıları için sıcak bir gündem haline gelmiş ve hem yasal hem de öz denetim rejimleri ile olan uyumluluğu günümüzdeki kadar önemli olmamıştır. Basitçe tanımlamak gerekirse, çevrimiçi davranışsal reklamlar(OBA), bir internet kullanıcısının bir çok web sitesinde gezinmesi esnasında saptanan ilgi alanları ve tercihleriyle ilgili kullanıcıya reklam sunulabilmesi için, kullanıcısının faaliyetlerini izlemektir.Söz konusu bu uygulama gizlilik ,kişisel bilgilerin  korunması ,internet operatörleri ve reklamcılarının şeffaflığı ile ilgili karmaşık sorunların artmasına yol açıyor.

Batı Dünyası’nda kişisel bilgilerin toplanması esnasında kullanıcıların bilgilendirilmesi ve takip edilmeme seçeneğinin sunulması gerekliliği konusunda bir uzlaşmanın sağlandığı görülse de ülkeler arasında bu ilkelerin uygulamasında farklılıklar görülebiliyor. OBA uygulaması sık olarak politik sınırlara saygı göstermiyor , fakat her bölge bu sorunu tek bir yasa çerçevesinde ve gizlilik hakkının farklı anlayışları üzerinden çözüyor. İşte Kanada, ABD ve Avrupa Birliği ‘ndeki OBA düzenlemesinin özeti;

KANADA

Kanada Gizlilik Komisyonu  Ofisi (OPC), Haziran 2012 ‘de OBA üzerine yeni bir politika anlayışı ortaya koydu. OPC’nin yeni ilkeleri temelde OBA uygulamasında Kanada’nın federal gizlilik yasası olan Kişisel Verilerin Korunması ve Elektronik Belgeler Yasası’nın (Personal Information Protectionand Electronic DocumentsAct PIPEDA) uygulaması ile ilgili bilgi vermek ve uygulamayı açıklığa kavuşturma amacını taşıyor. Söz konusu ilkeler gösteriyor ki OPC, PIPEDA ‘ ya dayanarak OBA adına  “kişisel bilgi” olarak toplanmış tüm bilgileri görebilecek. (söz konusu bilgi kabul edilebilir bir şekilde  bir bireyi tanımlamak için kullanılıyor olsa bile) Buna karşın, OPC’nin ilkeleri  belirli koşullar altında  OBA’ya bilgi toplaması için izin de vermektedir. Bu izin anlayışındaki  anahtar kriter, kullanıcının  bilgilerinin toplandığının ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığının hakkında kullanıcının bilgilendirilmesidir. Bunun yanında söz konusu ilkeler , OBA  tarafından izlenme durumundan hemen ve süreklice  çıkması için kullanıcıya seçenek sunmaktadır. Bilginin hassasiyetine  bağlı olarak da takip durumuna bağlı kalma rızası da kullanılabilmektedir.

Kanada da ABD’deki özdenetim sistemine benzer bir özdenetim taslağının uygulanması sürecini yaşamaktadır. Taslak, Kanada İnteraktif Rekalamcılık Kurulu (Interactive Advertising Bureau of Canada),  ile Kanada İş Geliştirme ve Reklamcılık Standartları Konseyi ( Council of Better Business BureausandAdvertisingStandartsCanada)  ortak çalışmasıyla yapılmaktadır. Kanada Gizlilik Komiseri,bu programın uygulanması yönünde kamuoyu önünde de destek vermektedir.

ABD hala OBA’ ya yönelik bir federal yasal düzenlemeye sahip değildir. Buna karşın hem Federal Ticaret Komisyonu (FEDERAL TRADE COMMISSION) hem de Beyaz Saray OBA’ya yönelik uygulanabilecek gizlilik ilkelerini yayımladılar.Bu dökümanlar yasal bir güce sahip olmasalar bile bunların  gelecekteki mevzuata rehber olarak katkıda bulunacakları düşünülmektedir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi, ABD’de hala  bir özdenetim programı yer bulmaktadır.. Bu program  web sitesi operatörlerini, reklam ağlarını  ve internet hizmet sağlayıcılarını ilkelere bağlı kalmaya  gerekli kılar ve sorumluluğu bunların arasında paylaştırır. Söz konusu ilkeler öncelikli olarak; şeffaflığı ve kullanıcıların rızasını garanti etmeyi  web sitesi operatörleri, reklam ağları ve internet hizmet sağlayıcıları açısndan gerekli kılmaktadır. Bunlara ek olarak söz konusu ilkeler, Kanada’dakine benzeyen  “ takipten çıkma mekanizmasının” varlığını gerektirmektedir. Bunu kolaylaştırması için kullanıcıların, reklam servislerinin herhangi birinin ya da hepsinin takibinden kurtulmalarını sağlayacak  başlı başına bir devre dışı bırakma web sayfası kuruldu. Buna ek olarak, neredeyse tüm OBA reklamlarını teşhir edebilecek bir evrensel bir simge yaratıldı. Bu simge, OBA’ya  ve kişisel bilgilerin kullanımı ve toplanmasına ilişkin kapsamlı bir açıklama içermekte ve de merkezi devre dışı bırakma sayfasına erişim imkanı sunmaktadır.

ABD’nin özdenetim rejimine ve merkezi devre dışı bırakma sayfasına ilişkin daha fazla bilgiyi aboutads.info  adresinde bulabilirsiniz.

 

AVRUPA BİRLİĞİ

ABD’deki ve Kanada’daki politikalara benzer olarak, Avrupa E-Gizlilik Yönergesi; kişisel bilgileri toplayan şirketlere ,toplama ve depolamanın “ anlaşılır ve kapsamlı bilgilendirme” ile sunulmasını ,data kontrolcüsünün kimliğini de kapsayacak şekilde bilgi depolamanın amacını ve bireylerin depolanmış datalarına ulaşım hakkının olup olmadığının ortaya konulmasını zorunlu kılmaktadır.

Kuzey Amerika’daki yaklaşımdan ayrı olarak söz konusu yönerge ek olarak, kişisel bilginin depolanması için rızayı gerekli kılmaktadır (çok kısıtlı koşullar hariç). Bu gereklilik  sıkça bilinen  adıyla “cookie law( çerez  yasası)” dır ki, bu yasanın uygulanması kullanıcının bilgisayarına internet çerezlerinin yerleşmesini ve kullanıcıyı takip etmesini önleyecektir. 20 Avrupa ülkesi yönergeyi kabul etti. Fransa ve Kıbrıs gibi bazı ülkeler şimdiden kişisel bilginin depolanmasını ve online çerezlerin takibini kullanıcının rızasına bağlı kıldı. Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Finlandiya ve Macaristan gibi bazı ülkeler ise örtülü onaya izin verecekler. Kullanıcının tarayıcı veya uygulama ayarlarından bu örtülü rızaya karar verilebilecek. Kesin hukuki gereklilikler ülkeden ülkeye değişebilecektir.

 

Tags:

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

  •  
write my assignment australia order research paper cheap online homework serice thesis statement in an essay graduate admission essay help