Av. Şebnem Ahi,Kişisel Veriler,Online Yayıncılık 05/07/2012 20:51

Yeni Elektronik Ticaret Kanunu'nda İstenmeyen Mesajlara (SPAM) getirilen çözümler

Av. Şebnem Ahi

 

Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı: kişisel verileri korumayı, iletişimin gizliliğini sağlamayı, tüketiciyi elektronik ticarette korumayı amaçlarken, diğer yandan güvenlik ve şeffaflık ilkesi benimsenmiş ve belli düzenlemelere gidilmiştir.

İki alanda düzenleme yapılmıştır. Bunlardan ilki bilgi verme yükümlülüğüdür.

Ticari iletişim sırasında tarafların açıkça belirli olması gerekir. İndirim ve hediye gibi promosyonlar sunulmuşsa katılım ve faydalanma kuralları açık ve net olmalıdır.

Amaç alıcının yanıltılmasının engellenmesi ve alıcının mal ve hizmeti tanımasını sağlamaktır.

Düzenleme yapılan diğer ikinci alan ise istenmeyen ticari elektronik iletilerdir. Dünyada bu yönde uygulanan iki sistem vardır. Opt-out denen sistemde alıcı- kullanıcı ilk aldığı mailden sonra mailleri almayı reddedebilir. Opt- in denen sistemde ise önce alıcının onayı alınır ve bizde AB’ye uyum sürecinde düzenleme bu yöndedir.

Tasarı der ki, Ticari  elektronik iletiler ancak alıcının onayı ile gönderilir. Rıza unsuru ön plana çıkarılarak temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmıştır. Rızanın nasıl alınacağı sorusuna verilecek cevap ise, yazılı veya her türlü elektronik iletişim aracıyla olabilir. Sözleşme, gelen mail ve mesajlara onay ile, yada tıklama ile onay alınabilir. Esnaf ve tacirler için rıza alınması hususu kanunen istisna olarak düzenlenmiş ve bu kişi ve gruplara gönderilecek iletilerde rıza aranmayacaktır. Bunun sebebi de reklam içerikli iletilerden haberdar olmak bu kişilerin ticari faaliyetleri açısından büyük gereklilik olarak görülmesidir.

Peki kanunda yazılı bu yükümlülüklerden kim sorumlu? Satıcı ve erişim sağlayıcılar. Yani bir ileti kimin adına gönderiliyorsa onayı da o almalıdır. Ticari elektronik iletiyi gönderirken alıcıdan onay alınması yükümlülüğü, aracılara getirilmemiştir. Aksi halde aracılardan bu yükümlülüğün beklenmesi ile ticari faaliyetler aksar. Aracı olarak telekomünikasyon firmaları ve mail marketing yapan şirketler sayılabilir.

Kanun tasarısı iletilerin içeriğini de sınırlamıştır. Alınan onaya uygun olmalı ve konusu, amacı bildirilmeli, göndericinin iletişim bilgilerini barındırmalıdır. Cinsel içerikli olmamalı ve promosyon içeriyorsa katılım ve faydalanma şartları açık ve şüpheye yer bırakmayacak derecede net olmalıdır.

Alıcının reddetme hakkı da kanun tasarısında düzenlenmiştir. Alıcı, bu iletileri gerekçesiz olarak reddedebilir. Bu bildirimi kolay ve ücretsiz olarak yapmasını sağlamak ve buna ilişkin bilgiyi vermek, iletiyi gönderenin yükümlülüğündedir. Red talebinin satıcıya iletilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde maillere son verilmelidir. Ceza yaptırımı olarak kanun bin ile on bin TL arası para cezası uygun görmüştür.  Elektronik iletiler bunun üzerine tekrar gönderilirse kanunen öngörülen para cezasının on katı yaptırım uygulanacaktır.

Eğer yasalaşırsa yürürlük tarihi 1 Ocak 2013 olan tasarıda, bu tarihten evvel onay alınarak oluşturulmuş veri tabanları için yeniden onaya gerek olmadığı belirtilmiş ancak diğer maddeler için bu hususun bir bağlayıcılığı olmadığı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Tags:

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

  •  
esssay writign online help with writing a cause and effect essay can someone do my assignment great essays online expository essay on decision making