Av. M. Gökhan Ahi,E-Demokrasi 30/05/2012 20:24

Bilgiye ve internete erişim hakkı Yeni Anayasa’da yer almalı mı?

Av. M. Gökhan Ahi

 

Bugünlerde yeni bir Anayasa’nın yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa nasıl olması gerektiği tartışılıyor. Gerçekten de, temel hak ve özgürlüklerin daha fazla altını çizen yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulmakta. Zira, dünya daha da dijitalleşiyor ve gittikçe küçülüyor. Öyleyse, yeni dünyada ortaya çıkan bazı yeni kavramların da, özellikle “hukuk devleti” yerine “kanun devleti” ile yönetilen Türkiye gibi ülkelerin anayasalarında temel hak olarak düzenlenmesi kaçınılmaz hale geliyor. Netdaşlık, yönetişim, e-demokrasi gibi yepyeni kavramlar artık ülke hukuklarına çoktan dar gelmeye başladı.

Bazı ülkeler şimdiden Anayasa’larında internete erişimi temel bir hak olarak kabul etti. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nde yapılan çalışmalarda internete erişim hakkı tanımlayan ve üye ülkelere tavsiyede bulunan raporlar yayınlanmaya başladı.

Anayasa’nın bu konuda neden önemli olduğunu kısaca anlatmak gerekir. Anayasa denilen belge, aslında devlet ile vatandaş arasında yapılmış bir sözleşmedir. Nasıl sözleşmelerde taraflar birbirlerinin hak ve yükümlülüklerini belirtiyorsa, anayasalarda da aynı şekilde devlet ve vatandaş arasındaki haklar ve yükümlülükler belirlenmektedir. Anayasaların bir başka özelliği ise kanunlar hiyerarşisinde en üstte yer almasıdır. Yani, yönetmelikler kanunlara, kanunlar da Anayasa’ya aykırı hükümler içeremez. Aykırılık olduğu takdirde Anayasa Mahkemesi ilgili kanun hükmünü iptal etme gücüne sahiptir.

Durum böyleyken, internete erişim hakkının yanı sıra bazı ilkelerin de yeni Anayasa’da yer alması, sansüre, erişim engellemeye ve filtrelemeye yol açan her tür kanuni düzenlemenin önünü baştan kesecek, Anayasa’ya aykırı kanunlar çıkarılamayacaktır.

Herkesin eşit ve adil bir şekilde bilgi toplumu hizmetlerine ve elektronik devlet hizmetlerine ulaşabilmesi de internete erişim hakkı altında ayrıca ilke olarak yer almalıdır. Ayrıca, devletin bireylere merkezi ve yerel yönetimlere katılım sağlayabileceği, ilgili kurumlardan anında bilgi sağlayabileceği platformları sağlama zorunluluğu Yeni Anayasa’da yer almalıdır.

Eğer vatandaş olarak devletle bir sözleşme imzalayacaksak, yeni dünyanın getirdiği nimetleri kendimize hak olarak görmeli; devlete, bu hakları sağlamak için araçlar geliştirmesi yönünde yükümlülükler getirmeliyiz.

(Bu yazı Digital Age dergisinin Mayıs 2012 sayısında yayınlanmıştır)

Tags:

1 Comment

  • erhan çelikay

    kesinlikle yeni anayasa internete erişimin temel vatandaşlık hakkı olduğunu tanımlamalıdır.bu konuda finlandiya ve estonya öncü olarak en az 1mbps lık internet bağlantısını bir vatandaşlık hakkı olarak tanımlamaktadır.

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

  •  
where to get research paper best essay for money professional essay writing for students assignment writing services uk