BH Haberleri,Erişim Engelleme 09/01/2012 13:15

Akademisyenlerden güvenli internet tavsiye eden rektörlere çağrı

 

Geçtiğimiz günlerde Zaman gazetesinde çıkan haberde: 22 Kasım’da hayata geçen ‘güvenli internet’ uygulamasına üniversitelerden ve sivil toplum örgütlerinden büyük destek geldiği, 7 üniversitenin senatolarında karar alarak güvenli internet uygulamasına geçtiği bildirilmişti. bkz. http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1219718

Aynı haberde, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi’nin, kendi sitelerinde ‘güvenli internete’ geçtiği, bu yöndeki kararların, ünversitelerin senatolarında oybirliğiyle alındığı vurgulanarak üniversitelerin, paketi, faydalı ve örnek bir uygulama olarak gösterdiği yer aldı.

Güvenli internetin iyi kötü yönlerini tartışmayı bir yana bırakırsak, özellikle üniversite gibi bir ortamda güvenli internete geçilmesi yönündeki kararın bilim yuvası olarak adlandırılan üniversitelere çok da uygun olmadığını hatırlatmak isteriz. Zira, üniversitelerde gerek akademisyenler gerekse de öğrenciler, araştırma, geliştirme ve kaynak tarama için interneti yoğun bir şekilde kullandıklarını hepimizi biliyoruz. O halde, çocuk paketi veya aile paketi gibi filtre paketleriyle kısıtlanmış bir internette, devletin sadece girilmesine izin verdikleri sitelerde ve kaynaklarda araştırma ve kaynak tarama yapacakları olgusu da ortadadır. Muhalif, marjinal ve aykırı görülebilen bir çok görüş ve dosya, aile ve çocuk kriterlerine uygun olmadıkları için filtrelenmektedir. Üniversitelerin güvenli internet dayatmasına karşı çıkması gerekirken, aksine bu uygulamaya çanak tutmaları, üniversiteyi sadece öğretim yapılan bir yer olarak kabul ettiklerini açıkça göstermektedir. Üniversite, sadece öğretim yapılan bir yer değil, bunun yanında araştırmaların, tespitlerin, buluşların kısacası bilimin merkezidir. Kaldı ki, üniversitede internet kullananların hepsi 18 yaşından büyük. Hak ve fiil ehliyeti sahibi birisi adına, üniversiteler nasıl bir internet kullanılacağına karar veremezler.

Bazı akademisyenler, Alternatif Bilişim Grubu’nun desteğiyle bir bildiri yayınladılar. Bu bildiride: İnternetin, bilgiye erişim ve ifade özgürlüğünü sansüre tabi kılan ve gerçekte çocukları ve gençleri İnternet’teki çeşitli olumsuzluklardan korumayan, sadece “bir Çin duvarı” inşa eden BTK’nın filtreli İnternet uygulamasını desteklemedikleri; çocukların ve gençlerin Türkiye’de İnternet’in olanaklarından yararlanması ve çeşitli olumsuzluklardan korunması için doğru çözümün ve politikanın, ancak ve ancak dijital okuryazarlık becerilerinin kazandırılması ve devletin değil bireyin özgür iradesini kullanarak seçimi ile mümkün olduğunu belirttiler.

Bildirinin tam metni şöyle: bkz: İlgili sayfa

Üniversite Rektörlüklerine,

26 Aralık 2011 tarihinde bazı basın yayın organlarında 22 Kasım 2011′de uygulamaya giren, devlet eliyle merkezi filtreleme yapılarak vatandaşlara sunulan “Güvenli İnternet” hizmetinin bazı üniversiteler tarafından desteklendiği, faydalı ve örnek bir uygulama olarak nitelendiği ve ilgili bir kararın senatolarda alındığına dair haberler yer almıştır.

İnternet’in Güvenli Kullanımı, Yeni Medya ve Medya konusunda, ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar sürdüren akademisyenler olarak şu hususlara ivedilikle dikkat çekmek istiyoruz:

15 Mayıs 2011’de binlerce vatandaşımızın sokaklarda protesto ettiği, ülkemizdeki bilişim STK’larının hemen hepsinin “merkezi filtre uygulaması kabul edilemez” diyerek karşı çıktığı, AGİT ve daha bir çok uluslararası raporların ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştirdiği ve son olarak Danıştay’da iptal davası süren bir uygulamaya özgür düşünce, bilimin, evrensel değerlerin üretildiği kurumlar olan Üniversite adına Senatoların destek vermesi bilimsel ve etik olarak kabul edilemez.

BTK, uygulamaya yeterli ilgi gösterilmediği için söz konusu haber dahil, filtre uygulamasını aklama ve sorgulanmadan benimsetme amaçlı daha bir çok kamuoyu destek çalışması yapmaya girişmiştir. Eleştirel, bilimsel ve özgür düşüncenin merkezi olması gereken Üniversitelerin bir kamuoyu çalışmasının aracı olarak kullanılması son derece düşündürücü ve aynı zamanda tehlikelidir.

22 Kasım 2011′de devreye giren uygulama devlet eliyle gerçekleştirilen merkezi, keyfi ve şeffaf olmayan bir filtreleme ve sansür sistemidir. Uygulamanın seçimlik olması, devlet eliyle yürütülen sansür gerçeğini ortadan kaldırmaz. Uygulama ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltmakta, vatandaşlarımıza tek tip bir aile/çocuk tasarımını dayatmaktadır. Devlet, seçimlik/gönüllü’ dahi olsa, vatandaşların hangi sitelere erişeceğine karar vermeye ne görevli ne de yetkili değildir. Çocuk ve aileyi korumak, devlet sansürünün gerekçesi yapılamaz. Güvenlik tüm vatandaşların ve pek tabi çocukların hakkı ve ihtiyacıdır. Fakat söz konusu filtreler bunun için kesinlikle çözüm değildir. İnternet’in güvenli kullanımı filtrelerle değil, dijital okur yazarlıkla mümkündür. Merkezi filtre hiçbir demokratik ülkede önerilmemektedir. AGİT üyesi ülkeler arasında merkezi filtre uygulayan tek ülke maalesef Türkiye’dir. Devlet eliyle merkezi filtre uygulayan ülkeler ise Kuzey Kore, Çin, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdir.

Bu nedenle bir kamusal alan olan İnternetin, bilgiye erişim ve ifade özgürlüğünü sansüre tabi kılan ve gerçekte çocukları ve gençleri İnternet’teki çeşitli olumsuzluklardan korumayan, sadece “bir Çin duvarı” inşa eden BTK’nın filtreli İnternet uygulamasını desteklemiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin Türkiye’de İnternet’in olanaklarından yararlanması ve çeşitli olumsuzluklardan korunması için doğru çözümün ve politikanın, dijital okuryazarlık becerilerinin kazandırılması ve devletin değil bireyin özgür iradesini kullanarak seçimi ile mümkün olduğunu biliyoruz.

Kamuoyuna ve Üniversitelerimize saygıyla duyurulur.

Tags:

1 Comment

  • Sitenizde twitter’da paylaşmak üzere – ve diğer sosyal paylaşım ortamları için de- gerekli butonlar bulunması bu içeriği aynı anda pek çok kişiyle paylaşmak isteyen kullanıcıları işini kolaylaştırabilecektir.

    saygılarımla

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

  •  
african history essay to buy writing a professional paper pay to write papers pay to write paper buy my essay custom finance papers