Av. Şebnem Ahi,Sosyal Ağlar 10/08/2011 01:04

Twitter’a dair güncel hukuki sorunlar

Av. Şebnem Ahi

Son yılların en popüler sosyal paylaşım sitelerinden olan Twitter, tüm dünyada politikacılardan, ünlülere, şirketlerden bireylere hatta devrimcilere kadar kullanıcı kitlesini genişletmiş bir mikroblog sitesi.

İfade özgürlüğünün doyasıya kullanıldığı 140 karakterde, karşılaşılması muhtemel hukuksal problemler ise şöyle:

Twitter’da hukuka aykırı içerikten kim sorumludur?

5651 s. Kanun’un 4.maddesi gereği, internet üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten içerik sağlayıcı, kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Buna göre hukuka aykırı bir içerik yayınlayan kullanıcı, bu yayınından sorumludur. Kaldı ki Twitter, kullanım koşullarında bu durumda sorumluluk kabul etmeyeceğini, içerik sağlayanın sorumlu tutulacağını bu nedenle kullanım esnasında hukuka aykırı içeriklerden uzak durulmasını belirtmiştir. 


İçeriğin hukuka aykırılığı nasıl tespit edilecek?

Söz konusu içeriğin bir suç olması, özel hayatın veya haberleşmenin gizliliğini ihlal eder nitelikte olması veya tehdit, hakaret, sövme ifadeleri içermesi hukuka aykırılık teşkil edecektir. İçerikte bahsi geçen kişi, kurum, topluluk ya da bir gruba mensup olduğu herkesçe bilinen biri ya da bir politikacı olsa bile sorumluluk devam edecektir. Bu noktada önemli olan, hakaret ve eleştiri arasındaki ince sınıra dair bilinçtir. 


Aynı şekilde bir markanın ticari itibarını zedeleyici içerik ile memnun kalınmayan ürün veya hizmetten dolayı yayınlanacak eleştirinin de ayrımını yapmak önemlidir. Tüketicinin memnun kalmadığı hizmet ya da ürün hakkındaki şikayetini yasalar çerçevesinde dile getirmesi, ‘düşünce ve kanaat özgürlüğü’ kapsamında Anayasal güvencedir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kanun koyucu tüketicinin yanında iken, diğer yandan Türk Ticaret Kanunu ile de aleyhe yanıltıcı beyanlarla ticari itibarı zedeleyici hareketlerde bulunmak tazminat sebebi sayılmıştır. Ayrıca müşteri memnuniyeti adına ekipler kurarak sanal itibar yönetimi yapan şirketler için de bu hususlar titiz bir inceleme gerektirir.

Hukuka aykırı olduğu bilinen bir içeriği ReTweet edince ne olur?
Hukuka aykırı içerik ya da bu tip içeriği barındıran linkin mevcut olduğu bir içeriğin, başkasına ait olduğunun belirtilerek yayınlanması (yani Retweet edilmesi) halinde de hukuki sorumluluk devam edecektir. Bu şekilde bir içeriğin hiçbir yorum katılmadan, sadece yayınlanması da aynı şekilde hukuka aykırı içeriği yaymak olarak kabul edilecektir. Uyuşmazlığın dava aşamasına taşınması halinde, 5651s. Yasanın md.4/2 gereği hakim, başkasına ait hukuka aykırı içeriği paylaşanın bu içeriği benimsediği kanaatine varırsa, hukuka aykırı içeriği yayınlamak ve yaymaktan dolayı sorumluluk devam edecektir. Bu durumda Kullanıcı sadece takipçi listesindeki arkadaşları ile paylaştığını savunacak dahi olsa, içeriğin listesindeki kişilerce de paylaşılmasının önüne geçilemediğinden, hukuka aykırı içeriğin yayınlandığı alanın genişlediği göz önünde bulundurulacaktır. Kaldı ki kullanıcı gizlilik ayarlarından korumalı profili tercih etse bile bir şekilde başkasına ait bir içeriğin yayınlanabileceği aşikardır.

Twitlerimiz bizim mi, kamunun mu malıdır?
Yayınlanan iletinin (Twit’in) başkaları tarafından Twitter’da paylaşılması kullanıcılar tarafından olağan kabul edilirken, site dışında kullanılması yasal mıdır? 
 Twitter’da paylaşılanların kamu malı olduğuna dair bir kanı mevcut. Şöyle ki, en gözde Twitlerin listelendiği sitelerde, koruma ayarı yapılmış profillere bile başkaları tarafından gönderilmiş iletilerin herkesçe takip edilmesi mümkün.

Bu noktada Twitlerinizden birinin gazetede yada haberlerde yayınlanması da olası. 
 İngiltere’de Sarah Baskerville’in Twitter’da yazdığı iletinin İndependent ve The Daily Mail gazetelerinde yayınlanması üzerine şikayetinin Basın Şikayet Komisyonu tarafından haksız bulunması da buna bir örnek. Baskerville, Şikayetinde girdiği iletilerin yalnızca kendisinin takip etmelerine rıza gösterdiği 700 kadar kişi tarafından paylaşılabileceğini iddia etse de Komisyon, bu kişilerin de paylaşımı üzerine milyonlarca kişiye her halükarda ulaşabileceğinden bahisle, bu siteye yazılmış iletinin kamuya mal olmuş sayılacağından, şikayeti reddetmiştir.

Bu şekilde paylaşımın yasallık sınırını çizmek oldukça güçse de, Twitter kullanım koşullarında üye için iletilerinin 3.kişilerce paylaşılmasını, site yönetiminin bu durumda sorumluluk almayacağını, bu nedenle de hukuka uygun davranacağını en baştan kabul etmiş sayılacağı ibaresi mevcuttur. Ancak üzerinde hak iddia edecek derecede sadece bir kullanıcıya ait iletilerin tümünden oluşan bir kitap yayınlanması halinde oluşacak telif hakkı ihlali, istisnai bir durum yaratacaktır. 
 Toplum, grup ve bireylerin seslerini duyurduğu, reklam ve pazarlamanın yapıldığı, hatta gündemin süzgeçten geçirilerek takip edilebildiği bir site olan Twitter sosyal paylaşım sitelerinde yaşanabilecek hukuki sorunlar açısından bu örnekle incelenmiş durumda. İnternete yazılanların 3.kişilerce paylaşılması ve yayılmasının önüne geçilmesi elbette çok zor, ancak Anayasal hak olan ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkının kullanımında, hukuka aykırılık hallerinin de altının önemle çizilmesi gerekecektir. 


Tags:

1 Comment

  • öncelikle kaleme aldığınız yazı için teşekkürler,kafama takılan nokta şudur ki ingiltere de bir kullanıcının twitter a girdiği bir iletinin kamu malı sayılması durumu acaba bizim yargı çevremizce kabul görülüp uygulama alanı bulabilir mi?ikincisi,ingiltere özelinden gidecek olursak;kişisel veri sayılan ve de kişilik unsuru olan olan bu iletilerin bireylerin rızası aranmadan gazetelerde yayınlanması aynı serbesteyi facebook ,formsprıng araclığıyla paylaşılan fotoğraflara, ki bu fotoğraflar ilgili kişiyi yayınlanması halınde zor duruma düşürecek fotoğraflar da olabilir, sağlayabilir mi? olası bir uyuşmazlık durumunda kamuyu bilgilendirme amacıyla kişi varlığını koruma menfaatlerinin yarışmasında hangisini önceleyeceğiz?saygılar.

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

  •  
professional essay writer service writing thesis paper original term papers how to write dissertation essay writing for students