Av. Ünsal Özmestik,Sosyal Ağlar 07/10/2009 01:32

Sahte profil veya sahte e.posta hesabı oluşturmak suç sayılabilir mi?

sahte_profil

Stj. Av. F. Ünsal Özmestik

Gün geçtikçe artan internet üzerinden sosyalleşme arzusu bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Son zamanlarda çok sık yaşanan olaylardan biri de sosyal paylaşım siteleri ya da e-posta hesaplarında oluşturulan sahte hesaplar ve gruplardır. Bir bakmışınız, bilmediğiniz biri sizin adınıza bir hesap açmış ve resimlerinizi eklemiş olabilir. Ya da şirketiniz adına bir grup açılmış ve istemediğiniz yorumlar yapılmış olabilir.

Bazen de mizah yeteneği yüksek veya sizi çekemeyen bir arkadaşınız tarafından, adınıza bir grup açılmış, özel hayatınızın ifşa edilmiş, kişiliğiniz rencide edilmiş ve istemediğiniz yüzlerce kişi adınızın geçtiği bu gruba katılmış olabilir.

Bu yazımda bu tür olaylar karşısında, hukuk sistemimizin hangi aşamalarda devreye girdiğini ve önlem aldığını, hangi olaylarda ne gibi sorumluluk doğabileceğini değerlendirmeye çalışacağım.

Sahte profil ya da e-posta hesabı oluşturmak başlı başına Türk Ceza kanununda düzenlenen bir suç tipi henüz değildir. Bir başka deyişle; internet üzerinden sahte profil veya sahte bir hesap oluşturmak Türk ceza kanununda tanımlanmamıştır. Sonuç olarak; internette sahte profil açmak ya da sahte bir e-posta hesabı oluşturmanın cezai müeyyidesi yoktur.

Her ne kadar kanun koyucu bu tür bir hareketi özel suç kapsamında değerlendirmese de Türk Ceza kanunun Genel hükümleri kapsamında, ortaya çıkarabileceği sonuçlara göre birtakım cezai yaptırım ile karşı karşıya kalınabilir.

Buna göre; bir kişi adına açılan profil hesabında, o kişinin fotoğrafı, kimlik bilgileri, kişisel e-posta hesabı, meslek bilgileri yani o kişiyi tanımlamaya yarayacak birtakım kişisel bilgiler hukuka aykırı olarak kaydedilmiş ise TCK 135/1’e göre aykırılık teşkil edebilecektir. Buna göre; hukuka aykırı olarak bir kişinin kişisel verilerini kaydeden kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Bu tür kişisel bilgilerin yer aldığı, profil hesaplarının, yine farklı kişilere yayılmasını sağlayanlarda cezai sorumluluk altına girebileceklerdir. Buna göre; kişisel bilgilerin yer aldığı bu profil hesapların veya grupların, hukuka aykırı olarak başka kişilere yayılmasını sağlayanlar TCK 136 gereği bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına mahkûm olabileceklerdir.

Adınıza oluşturulan bu sahte profil hesabı yüzünden, arkadaşlarınız hileyle kandırılmış ve zarara uğramış ya da sizin adınıza çeşitli kurum veya şirketlerle iletişim kurularak birtakım işlemler yapılmış ve bu şirketler de zarara uğramış olabilir. Bu sayede, sizin adınıza hareketle menfaat elde eden kişi hakkında “bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık” suçu meydana gelecek ve buna göre üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilecektir. Nitekim burada elde edilecek menfaatin, ille de maddi bir menfaat olması şart değildir.

Oluşturulan bu sahte profil hesaplarında ya da gruplarda kişi/lerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek yazılar da yer alabilmektedir. Hatta bazı gruplarda hakaret tek bir kişiden yapılmamakta, gruba veya profil hesabına üye olan birçok kişi tarafından da yapılabilmektedir. Bu durumda; TCK 125/1 gereği bir kimseye ya da kuruma onur, şeref ve saygınlığını bozacak şekilde saldırıda bulunana üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunabilir.

Fakat her zaman TCK 125/1 gereği hakaret suçu oluşmayabilir. Örneğin; Toplumca tanınmış bir kişinin, haberi olmadan oluşturulan sahte bir profilde, o kişi ve mesleği hakkında yalan yanlış bilgiler, hakaret unsuru içermeyen rencide edici yazılar yer alabilmektedir. Nitekim en çok karşılaşılan sorunlardan biri de budur. Özellikle belirli bir meslek sayesinde ünlenmiş birtakım kişiler hakkında, bu şekilde gruplar, profil hesapları ile kişilik haklarına saldırı da bulunulabilmektedir. Bu halde; Medeni Kanunun 24. Maddesi gereği hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden saldırıda bulunanlara karşı koruma isteyebilecektir. Bu durumda, sahte profilin yayınlanması hâkim kararı ile engellenebilecektir. Ayrıca saldırıda bulunan aleyhine yani içerik sağlayıcısına veya şartlar oluşmuş ise ilgili içeriği umuma yayan site sahibine karşı, somut olayın şartlarına göre maddi ve manevi tazminat davası açılabilecektir. Fakat böyle bir durumla karşılaşılmasında başvurulması gereken ilk yol ilgili internet sitesi yöneticisinden, sahte oluşturulan bu hesabın kaldırılmasına yönelik olmalıdır.

Oluşturulan bu sahte profillerde, o kişinin özel hayatına ilişkin birtakım bilgiler, fotoğraflar veya videolar da yer alabilmektedir. Böyle bir durumda, Ceza kanunumuz özel hayatın gizliliğinin ihlalini suç olarak tanımladığı gibi bu tür görüntülerin veya seslerin oluşturulan sahte profil veya sahte grup hesapları aracılığıyla ifşa edilmesi durumunda, faile TCK 134/2 gereği bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.

Bazı durumlarda ise ölmüş bir kişi adına sahte profil, sahte grup hesapları oluşturulmaktadır. Bu hesaplarda, ölen kişinin hatırasına, kazanımlarına vs hakaret edilmektedir. Bu durumda; TCK 130/1 gereği bir kimsenin öldükten sonra hatırasına hakaret eden kişi üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılabilecektir. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi örneğin; internette binlerce kişiye yayılarak yapılması halinde altıda bir oranında artırılacaktır.

Bazen de oluşturulan sahte profil hesaplarında, kişiler hakkında iftiraya varan yalan haber ya da yazılar yer almaktadır. Hukuka aykırı, gerçek olmayan bu tür isnatlar yüzünden bir kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlanması ya da idari yaptırım uygulanması halinde, isnadı yapan kişi aleyhine TCK 267/1 gereğince bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Özellikle İnternet yoluyla yapılan ve hızla yayılan bu tür iftira nedeniyle, iftiraya maruz kalan kişinin tutuklanması veya gözaltına alınması durumunda, şayet fiilin işlenmediğinden dolayı beraat kararı verilir ise iftira eden kişi aleyhine, ayrıca TCK 267/2 gereği kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak hüküm verilebilecektir.

Bir diğer karşılaşılan olay da tüzel kişiler hakkında sahte gruplar kurulup yorumlar yapılmaktadır. Bu tür sahte gruplarda, şirket yetkilisinin haberi olmadan yalan yanlış o şirket, ürün yâda mal hakkında bilgiler verilmekte ve kullanıcılar yorum yapmaktadır. Bu haberler bir anda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında milyonlarca kişiye ulaşabilmektedir. Böyle bir durumda, ilgili şirketin besin veya başka malları ya da çalışanlarının ücretlerinin artıp eksilmesine sebep olunabilir. Bu maksatlı yanıltıcı beyanlarda bulunan kişiler cezai sorumluluk altına girebileceklerdir. Buna göre; TCK 237 gereği yalan haber ve havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilebilecektir.

Şayet sahte grup hesabı oluşturulan şirket, halka açık bir şirket, bir başka deyişle İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmekte ise, kısa zamanda kitlelere ulaşan bu yalan ve gerçeğe aykırı haberler yüzünden şirket değerinde manipülasyon meydana gelebilir. Şirketin hisseleri, yayılan bu haberler sonucunda değer kaybedebilir ve ortaklarını zarara uğratabilir. Sonuçta bunu yazan ve dağıtanlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu İlgili maddeleri gereği 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve para cezasına hükmedilebilecektir.

Sahte profil, grup ya da e-posta hesabı ile kitlelere ulaşmak, çok kolay olduğundan, bazı şirketler yâda kişiler bu durumu fırsat bilmekte ve rakip firmaların ticari itibarını zedelemek için bu yola başvurabilmektedirler. Şirket mallarını kötüleyen, yanıltıcı bilgiler içeren ve şirket itibarını zedeleyici yazıların veya görsellerin yayınlanması dolayısıyla Türk Ticaret Kanunun madde 57 ve devamındaki haksız rekabet hükümlerine göre; ilgili kişiye bir aydan bir yıla kadar hapis veya beş yüz liradan on bin liraya kadar adli para cezası veya her ikisine de hükmedilebilecektir.

Sonuç olarak; her ne kadar sahte profil, sahte grup, sahte e-posta oluşturmak ceza kanunumuzda özel ve yaptırımları ağır bir suç tipi olarak yer almasa da, doğurabileceği muhtemel sonuçlar açısından Ceza hukukumuz tarafından yaptırıma bağlanmıştır. Özellikle web2.0 dediğimiz ikinci nesil internet hizmetleri ile toplumsal iletişim sitelerinin ortaya çıkması internet kullanıcılarının da sorumluluk altına girmesine sebep olmaktadır. Yukarıda bahsetmeye çalıştığım birçok durumda, o gruba ya da profil hesabına yapılacak hukuka aykırı bir yazı, yorum veya eklenecek video ya da fotoğraf yüzünden, içeriği ekleyen kişi cezai sorumluluk altına girilebilecektir. Bu da aklımıza, Bilişim Çağında her internet kullanıcısının bir içerik danışmanı mı bulundurması gerekli sorusunu getirmektedir

Tags:

31 Comments

 • yıldırım kılıçoğlu

  facebokta benım adıma sahte bir profil acarak resmimi kopyalarak profil acmışlar ne yapmam lazım bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz…

 • İlk olarak facebook’a başvurun. Eğer sonuç vermez ise yukarıda bahsedilen şartlar dahilinde yasal yollara başvurabilirsiniz.

 • ziyaretci

  benzer bir olay benimde başımda önce msn adresim hacklendi.. savcılığa suç duyurusunda bulundum. microsofta yazı gönderildi yakında cevap gelir sanırım. hemen akabinde o msn adresime bağımlı face hesabım da hacklendi.. kullanan kişi birçok bilgimi, profil resmimi değiştiriyor, arkadaşlarımı siliyor, yeniler ekliyor, donduruyor, tekrar aktif ediyor.. bende takip ediyor ve yaptıklarını kopyalıyorum. bunları ilerde delil olarak kullanabilirim değilmi??

 • sahte profil açma olayı benim de başımda..malesef tüm uyarılarıma karşı halen kapatmadı sahte profilimi açan kişi..ve benim şüphelendiğim birisi var hatta % 99 odur diyebleceğim birisi..direk bu kişi adına suç duyurusunda bulunabilir miyim?

 • aslı hanıma

  Facebook vb paylaşım sitelerinde adınıza sahte hesap açılmış ise yapabilecekleriniz sınırlıdır. Suç duyurusunda bulunmak için önce olayın suç teşkil etmesi gerekmektedir. Kişi sadece adınız ve soyadınızı kullanmış ise o profille ne yaparsa yapsın hangi işlerde kullanırsa kullansın sahte profil olarak değerlendirilmez. Zira aynı isim ve soyadı bir başkasının da olabilir. Bu durum nüfus müdürlüğünce onaylansa bile işin içinde kasıt aranır. Buna karşın bu kişi sizin çevrenize, mesela arkadaş listenize ya da mezun olduğunuz okul, çalıştığınız kurum vb. yerlere müdahalede bulunuyor ise ve bu kişiler bu isim soyadında başka bir kişi tanımıyor ya da kurumun aynı isimde başka bir üyesi yoksa kasıt işin içine girer. İletişim içeriği vb. delil olarak kullanılabilir.
  Sahte profilimi dediğinize göre fotoğraflarınızı da kullanmış. Bu durumda kesinlikle suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Tabi kapatılması için gerekli siteye başvurduktan sonra.
  Ayrıca size attığı mesajları ya da adınıza geçtiği tüm iletişimleri arkadaş çevrenizden kaynak göstererek delil sunabilirsiniz.

 • Merhaba arkadaşlar, facebookta sahte profil olayı benim de başıma geldi tanımadığım biri benim resimlerimi çalarak benim adım soyadımla bir sahte profil açtı ve beni ekledi ordan bana hakaretler tehditler etti ben facebook a şikayet ettim profil kapandı fakat aynı resimlerle yeniden açtı ve benim bi arkadaşımı ekleyip benim adıma onla sohbet etmeye başladı ben de bu yazışmaları da alıp bakırköy c.başsavcılığına suç duyurusunda bulundum ıp adresinden adres tespiti yapıldı bu kişinin evinden bilgisayarı alındı dava şuan bu durumda sonuçta bunu yapan bilgisayar bulunduğuna göre suçta ispatlanacaktır dimi? ve bundan sonra ne olacak bu kişi nasıl bi ceza alacak yardımcı olursanız sevinirim ve daha sonra tazminat davası da açmayı düşünüyorum.Teşekkürler…

 • merhaba arkadaşlar ! faceboookta kim oldğunu bilmedğim bir kişi benim adımı ve soyadımı kullanarak bir adres açmış ve babama ,ablama ,eski sınıf arakadaşlarım ve eski oturduğum evimin çevresin de ki komşularımda dahil olmak üzere daha önceden tanıdığım fakat şu an irtibat içresinde olmadığım kişilerle irtibat içerisine giriyor benim herhangi bir resmimi kullanmamış fakat aileme arkadaşlık isteği göndermesi
  ,benim isim ve soyismimi kullanması bana yönelik bir kasıt oldğunu ortaya koymak için yeterli mi ?

 • arkadaşlar aynı bela benimde başımda facebook a nereden şikayet ediliyor ve savcılık masrafları falan ne kadar tutuyor ve süresi nekadar

 • Tuna Meriç

  Ben önce kişiye kapatmasını istedim. Yurtdışında yaşıyor ancak yapmadı. Yaptıran Türkiye’de. Bunu inkar ediyor ama elimde sağlam delillerim var. Facebook zor bela kapattı. Ben savcılığa verdim. Ayrıca hakareti iftira dolu e-postalar aldım. Bunları da verdim. Google etiketlerde bile çıkıyor hakkımda yapılanlar. Bunlarda delil olablir mi? Ortalama olarak bilişim suçu ne kadar sürede sonuçlanıyor?

 • mrb. bnm de resimlerimi kopyalarak biri face profili açmış. ama isim farklı. peki ben suç duyurusu yapabilirmiyim…

 • arkadaşlar aynı şey benimde başımda nolur yardımcı olun benim resimlerimi çalmış okul ismimi çalıştığım yeri yasmış benim msn adresmin sonu değişşik olanını açmış ..herkesi merveyim die benim gbi konuşup kandırıyor.bu hafta suç duyursunda buluncam yeter artık okula bile adamlar geliyor benle görüşmek için iş okadar ilerledi porngrafik v.s eklemiş suç teşkil eder umarım ..kimseye zararım dokunmayan biriyim kim yapar bunu bilmyorum çıldırdım 2 haftadır..nolur ne yapmaylıyım bulmanın başka çaresi yokmu yardım edin ..

 • sahte profilden en çok ünlüler dertli. Tarkan’ın, Hale’nin Serdar ortaç’ın bile fakeleri var.

 • gizem bayar

  facede biri bhenim fotolarımı kullanıo ama isim farkli olur olmaz kişileri ekleyip bhenim fotolarıma olur olmaz yorumlar yaptırıyo bu durum bheni dışarda ilerde rahatsız edebilir tanımayanlar bana kötü gözle bakabilir lütfen bana yardımcı olun..

 • sibel evran

  biri benim adıma sahte facebook hesabı açmış ve benim fotomu koymuş ne olur yardım edin…

 • disabled@facebook.com bu adrese acılan sayanın lınkını ve sıkayetını yaz maıl atttdisabled@facebook.com bu adrese acılan sayanın lınkını ve sıkayetını yaz maıl attt

  disabled@facebook.com bu adrese acılan sayanın lınkını ve sıkayetını yaz maıl attt

 • disabled@facebook.com bu adrese acılan sayanın lınkını ve sıkayetını yaz maıl attt

 • benımde adıma bırı face acıp fotolarımı koydu ve arkadaslarımı ekledı kım oldugunu solemıyor.bu kısıyı nasıl savcılıga verıcem ?faceden sıkayet ettm arkdaslarımada soledım fakat hala kapanmadı?

 • Fotoğraf paylaşım sitelerinde bazı üyeler kimliklerini gizleyerek üye olmakta ve nick kullanarak fotoğraf yüklemektedirler. Fotoğraflarına gerçek ad ve soyadı ile olumsuz eleşti yazanlara ağır hakaretler eden kimliği belirsiz kişiler suç işlemiş oluyorlar mı?
  http://www.fotokritik.com sitesinde her gün böyle olaylar yaşanmaktadır.
  Konu ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
  saygılarımla
  Gürol

 • adıma fc açılmış resimlerimi eklemiş cezası olurmu

 • http://kumanda.tv/p/sahte-profil-hesaplari/ adresinden konunun ayrıntısnı takip edebilirsiniz

 • adıma sahte hesap acıldı ama bir hafta sonra kapatıldı sikayet etsem savcılık bu hesaba ulaşırmı cok ugraşmam gerkirmi.. kestane kebab acele cevap

 • mağdur:(

  benim de ablamın tüm bilgilerini fotolarını v.s kullanarak birisi face açmış.bunun sahte olduğunu şikayetle faceye bildirdim ama kabul görmedi.bunu kimse duymadan gizliden polisle halledebilir miyim

 • benim sorum daha farklı. örneğin birini konuşturmak ve delil toplamak yada gerçeği ortaya çıkarmak için sahte bir facebook hesabı açarsak ne olur? amacımıza da ulaşmış olduğumuz varsayımında; hem sahte profil açıp hiç tanımadığı biri gibi kişiyle konuşup gerçekleri öğrenmiş hem de delil toplamış oluyoruz. ancak bu durumda sahte profil açmamız suç oluşturur mu yada bu delilleri mahkemede kullanabilirmiyiz?

 • İyi akşamlar. Ben Hatay/Antakya’da öğrenciyim. Benim facebook hesabımı çalan kişinin bulunmasını istiyorum . Bulunursa ne gibi ceza alır ve bununla sınırlı değil sadece (Duvarım da ahlaksız tekliflerde benim ağzımdan yazıyomuş gibi yaparak bütün çevreme beni rezil rüsva eden birinin bulunmasını istiyorum). Daha sonra da ayrı bir sahte facebook hesabı açarak erkek arkadaşımada olmayacak mesajlar atarak bana iftira atıp kötülemesi cinsellik içerikli hakeretlerde bulunarak erkek arkaaşımla aramızı bozmaya çalışması ve numara face adresi üzerinde erkeklere vermesi.
  -Aile yakınları olmak üzere bütün insanlara beni rezil rüsva eden bu kişinin kim olduğunu bulmak istiyorum. Bu konuda ne yapabilirim .
  Ayrıca facebook temsilcisi Türkiye’de bulunmadığı için : Bu beni rahatsız eden kişiyi windowslive hesabıma çekerek IP adresinin kolaylıkla bulunabileceğine ve cezasını alacağına inandım.Savcılığa suç duyurusunda bulundum gerekli delil ve belgeleride dosya içerisin de verdim. Ama bana bu konu hakkında bir daha geri dönülmedi. Ben bu kişinin bulunmasını ve neredeyse cezasını almasını istiyorum. K.b kısaca anlatmak istedim şimdi ne yapmalıyım ??

 • emre kaya

  arkadaşlar benım taklit eden bir facebook hesabı acılmış bnım adıma ve resimlerimi benim paylaşıyor tanımadıgım kısılerı eklıyor durumlar paylaşıyor ne yapmam gerek nasıl sıkayet edebılırım nereye gıdebılırım yardımcı olun lutfen bana

 • İlanver sitesinde adıma ilan vermişler

  Merhabalar ilanver diye bir sitede adıma cok kötü bir ilan verilmiş telefonum açıkça yazılmıs savcılıga basvurdum hala çözülmedi siteye yazıyorum ilanı kaldırmıyorlar sürekli telefondan taciz ediliyprum yardımcı olucak arkadaslar varsa lütfen yardımcı olurmusunuz..

 • acil yardim ben almanyada yasiyorum ve facebooku kapatali aylar oldu eskiden görüstügüm kadin cep telefonuna cekmis arkadasi göstermis ona güya ben 18 yasinda erkek ariyormusum suan görüsmüyorum baska sebebden dolayi simdi gene ingiliz sitesine türkce yazilmis 18 yasinda erkek ariyorum diye tabikide resmim var moralim cok bozuk ben bunun kim yaptigini nasil cikartabilirim yardim edin

 • Serenay Demir

  Arkadaslar merhaba ben serenay Trabzon’dan katılıyorum. size bir bilgi vereyim bunların hepsi sanal fake hesaplar ve çalıntılar genelde ünlüler adına açılıyor hepsi de eğlence için işletme sevgilin varsa onu deneme gibi. Ama benim bildiğim bu tür hesaplar ünlüler adına açılıp insanları fanları hayranları ben bu kişiyim örneğin ekin koç diyelim adına açılmış ask.fm hesabında birsürü fake hesap var hepside ben gerçek ekin koç’um deyip insanları kandırıyor bunların nedeni kendini eğlendirmek onu geçtim faceye girelim face çalanlar veya orada da fake hesap açanlar genelde 15 yaş altı çocuklar oluyor ki ben 14 yaşındayım bu bilgileri nereden edindin derseniz sosyal medya suç ve şikayetler dersimiz vardı önceden bu konu hakkında öğretmenden çok bilgi topladım hatta biz okulda bunu öğrenecez diye çok çalıştık 5 ay bu konu üzerinde durduk ve bu hesapların genelde eğlence veya sevgili yapmak için açıldığı bilgilerini topladık. Bu tür hesaplarda sen gercek misin diye sormayın hep gerçeğim derler kanıt isteyin şu an ki halini çek fotosunu yolla deyin veyahut video isteyin yapabiliyorsa yapsın bu konu hakkındaki bilgilere yeni açtım hesabımı bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız mutlaka bana gelin tüm bilgileri veririm hesabım http://ask.fm/SerenayDemirr hesabıdır buradan bana tüm sorularınızı sorup yollayabilirsiniz hepinizin sorularını cevaplamaya çalışırım
  Sevgi ve saygılarımla
  - Serenay Demir -

Leave a reply

required

required

optional


 •  
thesis paper help type my essay online how to write essay fast resume writing services online get college papers