Av. Burcu Erdoğan,Bilişim Suçları 04/09/2009 16:36

Pornografik materyal indirmek ve bulundurmak suç mudur?

pornografi

Pornografik ürünler, internetin yayılmasıyla birlikte kolayca elde edilebilir ve yayılabilir hale gelmiştir. Pornografik ürünlerin indirilmesi, paylaşılması her ne kadar suç olarak kabul edilmese de, bazı hassas içerikler ağır suç olarak kabul edilmiştir. Peki, bu içerikler hangileridir ve yaptırımı nedir? Av. Burcu Erdoğan yazdı..

Av. Burcu Erdoğan –

Dünyanın belki de en yaygın ve gelişmiş sektörlerinden olan porno sektörü de, bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile hızla büyümektedir. İnternet ve diğer elektronik iletişim araçlarının hızlı ve kolay ulaşılabilir olması sebebi ile de en büyük pazarı bilişim sektöründe bulmaktadır. Ancak, insanların temel içgüdülerinden gelen merak duygusu sonucunda bir çoğu ücretsiz olan pornografik içeriğin bilinçsizce indirilmesi veya görüntülenmesi bazen sorunlar yaratabilmektedir.

Ülkemizde, her türlü pornografik yayın yasaktır. Yasağın kapsamı salt bulundurma için geçerli olmayıp, ortalıkta açıkça el değiştirmesidir. Bunlara özel izinle yayınlanan dergiler ve filmler dâhil değildir. Ancak, internette rahatça ulaşılabilen ve pornografik materyal içeren sitelerin Türkiye’de yayın yapması Ceza kanunumuza göre suç olarak düzenlenmiştir.

Bu tür yayın yapan sitelerde, özellikle kategorilere ayrılmış içeriklerde Türk Ceza Kanunu’nca indirilmesi ve bulundurulması açıkça suç sayılan içeriklere de rastlanmaktadır. Bunların başında; içeriğinde ”hayvan”ların kullanıldığı ve şiddet içeren pornografik resim, söz ve videolar bulunmaktadır. Bu tarz içeriğin bulundurulması ve indirilmesi dahi suçtur, bulunduran veya indiren kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve para cezası öngörülmüştür. Yine, Lolita, Liseli, Teenage gibi tanımlarla yer alan, yaşça küçük olan ya da o şekilde izlenim verilen içeriklerin bulundurulması, dağıtılması ve paylaşılması 2 Yıldan 5 Yıla kadar hapis cezası ve para cezasını gerektirmektedir.

Liseli, Teenage, Lolita gibi kavramlar, her ne kadar insanların aklına 3 – 5 yaşındaki çocukları getirmese de bu kavramların ifade ettiği kişiler yetişkin olmayan kişilerdir. Ülkemizde bu yaş sınırı 18’dir ve 18 yaş altında kalan kişiler Türk Ceza Kanunu’nun 6/b maddesinde “Çocuk “ olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple 3 Yaşında olan bir çocuğun pornografik görüntülerinin bulundurulması, indirilmesi, dağıtılması ile 17 yaşındaki bir çocuğun pornografik görüntülerinin bulundurulması, dağıtılması ve indirilmesi arasında herhangi bir fark yoktur. Bu suç, 18 yaşına gelmemiş her çocuğu kapsamaktadır.

Bu suçu işleyen ve tıpta “pedofili” olarak nitelendirilen insanlar dışında, sadece merak yüzünden ya da indirilen içeriğin kontrol edilmemesinden dolayı birçok kullanıcı farkında olmadan suç işlemiş olmaktadır.

Çocukların cinsel istismarı ile Çocuk pornografisi birbirine karıştırılmamalıdır. Her ne kadar pornografik görüntülerde çocukla ilişkiye giren kişinin suçu istismar ya da başka bir suçu oluşturuyor olsa da; bu görüntüleri indiren, bulunduran ve dağıtan insanların suçu “çocuk pornografisi “ altında değerlendirilmektedir ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bu noktada akıllara gelen ilk sorulardan biri, görüntülerde bulunan kişilerin yetişkin olmasına rağmen, daha genç imajı verilmek için okul kıyafetleri ile ya da imaj değiştirerek ergin olmayan imajı verilmesi halinde suçun işlenmiş olup olmayacağıdır. Ya da tam tersi, çocuk olmasına rağmen yetişkin imajı verilen içeriklerin bulundurulmasının veya indirilmesinin suç olup olmayacağıdır. Bizce, bunlardan hiç biri suçun oluşmasına engel değildir. Bazı ülke kanunlarında ve Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’nde bu suçun oluşması için bizzat çocukların kullanılması gerekmemektedir, hatta “anime” şeklinde çizgi filmler ya da çocukları çağrıştıran görüntüler de suç olarak tanımlanmıştır.

Görüldüğü üzere, İnternet kullanıcısını ilgilendiren en önemli husus “Çocuk” kavramı ve yaş unsurudur.

1-Çocuk Pornosu Kavramının tanımlanması
Çocuk pornografisi kavramı ile ilgili olarak birçok tanımlama yapılmıştır. Çocuk haklarını korumaya yönelik Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Çocuk hakları Sözleşmesine (UN 1989) ek olarak, üye devletler arasında 25.05.2000 de imzalanan protokolde çocuk pornografisi, ‘’Çocuğun gerçekte veya taklit sureti ile bariz cinsel faaliyetlerde bulunur şekilde herhangi bir yolla teşhir edilmesi veya çocuğun cinsel uzuvlarının ağırlıklı olarak cinsel amaç güden bir şekilde gösterilmesidir.’’ şeklinde tanımlamıştır.
Avrupa Konseyi’nce hazırlanıp 45 ülke tarafından imzalanan Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’nde ise çocuk pornografisi “bir çocuğun cinsel olarak kullanılmasını, küçük gibi görünen kişinin cinsel olarak kullanılmasını, bir küçüğü temsil eden gerçekçi bir imajın cinsel içerikli olarak kullanılmasını görsel olarak içeren pornografik materyaldir.’’ şeklinde tanımlamıştır.

2-Çocuk Pornografisinde Yaş unsuru
Ceza Kanununun 6. Maddesinin 1 Fıkrasının b bendine göre, çocuk deyiminden henüz 18 yasını doldurmamış kişi anlaşılmaktadır. Bazı ülkelerde, cinsel olgunlaşmaya bağlı olarak, bu yaş sınırı 12 ve 15 yaş olarak kabul edilirken, bazı ülkelerde ise 17 – 18 yaşına kadar varmaktadır. Bazı ülkelerde ise yaş tanımlaması yapılmamış olup, ergenliğine henüz girmemiş olan herkes çocuk olarak kabul edilmiştir.

Hukuki düzenlemelere bakıldığında Türk Medeni Kanunu’ndaki ve Ceza Kanunu’ndaki korumaya yönelik yaş sınırı farklıdır. Evlenme yaşı ile cinsel erginlik yaşlarının farklı olarak düzenlendiği Medeni Kanun’da asgari evlilik yaşı 17 iken Ceza Kanunu’nda cinsel yetişkinlik açısından 18 yaş sınır kabul edilmektedir. Cinsel yetişkinlik yaşı Amerika’da ve Norveç’te 16, Polonya’da 15, Kanada’da 14, Japonya’da 13’tür.

Sonuç olarak, ülkemizde her türlü Pornografik yayının internet üzerinden yapılması suçtur. Yetişin içerikli pornografik görüntülerin sadece bulundurulması suç olmasa da, şiddet içeren, çocukları gösteren, hayvanları kullanan pornografik içerikler Ceza Kanunu’na göre suç kabul edilmektedir. Her ülkenin yasaları farklı olduğundan sınırlandırmalar da buna göre yapılmaktadır. Ancak bu içeriklerin yabancı ülkeden yayın yapan bir siteden indirilmesi ve bulundurulması, bizim ülkemizde suç olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bu sebeple ağır yaptırımlara maruz kalmamak için güvenli sitelerden içerik indirilmeli ve indirilmeden önce içeriğin ne olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. İçeriği kontrol edilmeden veya güvenilir olmayan sitelerden indirilen pornografik içerikler suç içerebilir ve kullanıcılar kendisini birden bire mahkeme önünde bulabilir.

Tags:

8 Comments

 • TUNCAY İLÇİM

  Öncelikli olarak fikri nazariyetime ve akli kanaatime göre tartışılması gereken ve üzerinde durulması zorunlu görünen esas ve temel mevzunun; pornografik materyal indirme-bulundurma eylemi ve vukuatının mevcudiyetinin suç oluşturup oluşturmadığı hususu mu yada bunun da ötesinde bu eylemlerin neden, niçin ve neye göre, hangi kıstas ve normlara dayanarak suç oluşturup, toplum normal davranışları arasından dışlanıyor olup, uygunsuz görülüp ve hoşgörülüp görülmediğidir.Benim fikri ve akli sezgilerime göre öye geliyor ki esasen bu nedensel bağın; bir başka deyimle illiyet denen halin; netice bağlamı içerisinde değerlendirilip çözümlenmesi halinde problemin ve sorunun daha iyi anlaşılacağı ve ortadan kaldırılmasına,çözümlenmesine yönelik sağlam ve faydalı linklerin oluştulacağına olan şüphesiz güven ve sarsılmaz inancımın varlığıdır.Yani daha da açık bir şekilde ifade edilmesi gerekirse Türk milli değer yargılarının ve ahlak anlayışının yanında kişinin bedensel ve ruhsal vaziyetini,sağlığını geçici süreli veya süresiz olarak alt-üst eden deyim yerindeyse, deneyimli şahsiyetlerin söylemini aktarıyorum;”Katleden” , yetişkin içerikli pornografik görüntülerin sadece bulundurulmasıyla,çocukları gösteren, şiddet içeren pornografik içeriklerin suç oluşturup oluşturmama konusunda kanun koyucunun akıl erdirelemez,üzerine olumlu düşünce yürütülemez, mantıksal zikrin yanında hiçbir norm ve kıstasça kabul edilmesi, sindirilmesi imkansız ve son derece müşkül olan bu ince ayrıntıya yasada yer veriyor olmasıdır ve bunun yanında özel izinle bazı içeriklerin yayınlanmasına göz kırpmasıdır ve de icraatta uyguluyor olmaktır;YANİ BU nasıl bir zihniyettir, nasıl bir mentalitedir, nasıl bir menfaat tespitine yönelik güç dengesi oluştrma sistemidir,sinsiliğidir ki inanın akıl sır erdirmek takdir edersiniz mümkün değil…Her ne ise adli bilişim alanındaki sayın uzmanınımızdan bu sorulara yönelik de aydınlatıcı bir metin beklediğimizi belirtiyor ve bugün Uzak doğuda, Çin’de, Japonya’da atik, çevik, zeki ,pratik, kendisiyle maddi ve manevi bütün barışık, esen rüzgarlarda savrulmayan,miili değerlere bağlı bir gençlik oluşturma projesi içerisinde yürütülençalışmaların bzilerde de vuku bulacağına inanıyor ve bu tür saçmalıkların bir gün bizlerde de savrulup yok olacağını ümid ve temenni ediyor,yazmaktan kolumun yorulduğunu belirtiyor ve de burada bırakıyorum….

 • Burada öncelikle tartışılması ve etraflıca analiz edilmesi gereken hüküm TCK’nın “Müstehcenlik” başlıklı 226.maddesidir. Bu maddeye istinaden müstehcen içerikleri belirli şartlar altında intertte yer alabilecektir. Tabiki, ekstrem müstehcenlik olarak nitelenebilen (pedofili, ölü sevicilik vs.) her halükarda suçu oluşturacaktır. Ancak müstehcenlik tanımının olmaması ve bu kavramın görecelik arzetmesi nedeniyle konu tartışmalı da olsa, şahsi kanatim 226′ya göre belirli şartlar altında pornografi suç oluşturmaz. 5651 sayılı yasanın 8.maddesindeki katalog suçlar kapsamında müstehcenlik de yer almaktadır. Buna göre yapılan site kapatmaların da 226′ya göre filtreden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

 • Telekomünikasyon tarafınca

  5651 sayılı yasa uyarınca katalog suçlar kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuksal değerlendirme sonucunda; bu internet sitesi (xxxxx.net) hakkında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın xxx/xxx/2010 tarih ve 421.02.00.2010-448459 nolu kararı gereğince İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

  Bu şekilde kapatılan sitelerde mahkeme kararı site içinmi almaktadır veya savcılıktan site sahiblerine dava açılmaktamıdır . ve ayrıca bu tarz sitelerin kapatılması adult içerik bulundurdugundan dolayı oldugunda Türkiye’de adult site yayınlanması ne hususta olursun yasakmıdır ?

  Adult içerige sahip örnek olarak escort ilan siteleri mevcuttur escort kelimesi Türkçe açılımı eşlik eden olduguna göre , ve bu sitelerin kapanmaması yasal olarak nasıl sağlanabilir örnek olarak site anasayfasında Yasal uyarı metni yayınlamak ve 21 yaş üzeri oldugunu kabul edip onayladıktan sonra siteye giriş izni vermek içerigi ziyaretciye kapatmak ve sitede ücret yada fuhuşa yönelik kelimelerin yasak olması gibi çözümler sunuldugunda sitede .
  kapatmaya engel olurmu ve site sahibine uyarı vermeksizin kapatılan site için itiraz edildiginde sonucları ne olabilir ve hangi mahkemelere itiraz edilebir. Saygılarımla

 • Kartal Yıldız

  Güvenilir ve gerçekçi bir yazı değil. Sayın avukatın hukuk bilgisi komik.

 • sayin oscar , verdiginiz ornekte idari bir tedbir uygulanmis.T.i.B , 5651 sayili kanunda gecen katalog suclarin olusmasi durumunda re`sen haraket ederek mahkeme karari olmaksinizin , karari tarafa teblig etmeden siteye ersimi kismen veya tamamen engelleyerek bu karari verebilir.
  Mustehcenlik ve fuhus katalog suclar arasindadir.21 yasin altina siteyi yasaklamak veya sitede fuhus kelimesinin gecmemesi (ki hicbir eskort sitesinde fuhus gibi ifadelerin gececegini zannetmiyorum) sitenin yasal olmasini saglamaz.
  Eskort kelimesinin turkce karsiligi `eslik eden,refakat eden ,muhafiz , koruma` manalarina gelsede hayatin olagan akisi icerisinde `hayat kadini , ucret karsiligi baskasiyle birlikte olan kisi` anlamini tasimaktadir.Kesin kanit degil yeterli suphe olmasi sitenin ersiminin engellenmesi icin yeterlidir.
  Uyari yapilmaksizin sitenin kapatilmasi konusunda sordugunuz sorunun cevabi 5651 sayili kanunda acikca anlatilmistir.Telekominikasyin Iletiisim Baskanligi tarafindan kanunda sayilan belirli suclarin bulunmasi halinda Idari kurulus re`sen haraket ederek sitenin ersiminin engellenmesine karar verebilir.Itirazinizi idare mahkmesine yapmalisiniz.Size tavsiyem ilk olarak uygun olmayan icerigi siteden kaldirmaniz bu durumda T.i.B tekrar degerlendirme yaparak sitenin ersimini saglayabilir.Tabi konu eskort sitesi ise bole bir ihtimalin oldgunu dusunmuyorum.Savunma hakki kutsaldir fakat eskort sitesinin neyini savunacaksiniz…….

  5651 sayili kanun,
  Madde 8 – (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

  a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
  1) İntihara yönlendirme (madde 84),
  2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
  3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
  4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
  5) Müstehcenlik (madde 226),
  6) Fuhuş (madde 227),
  7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
  suçları.
  b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

  T.C.K

  Madde 226 – (1)
  a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
  b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

  Madde 227 – (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.
  (2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.
  (3) Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan veya insanların ülke dışına çıkmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre cezaya hükmolunur.
  (4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
  (5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
  (6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
  (7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
  (8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedavi veya terapiye tabi tutulur.

  Telekominkaston Iletisim Baskanligini daha cesur davranmaya davet ediyorum.Youtube , facebook gibi sitelerin arkasina aldiklari buyuk ekonomik guc ve insan kitlelerine dayanarak ulke kanunlarina hice sayarak vurdumduymaz bir sekilde yayin yapmalirini engelleyecek her turlu tedbri sakinmadan almalari gerekir.Erotizim ve pornonun mesrulasmasina izin vermemeli , devlerin Anayasal gorevi olarak genclerin ahlaklarinin korunmasi icin ellerindeki imkanlari kullanmalidirlar.Medyanin sansrulenmesine hayir fakat sansure hayir adi altinda yapilan yayinlarla ahlak olgusunun ortadan kalkmasina sebep olanlarada hayir.
  Ozellikle youtube ve benzer video siteleri videolara iliskin yas sinirini duzenlerken cok daha dikkatli olmali.
  Suya bir yazi daha yazalim……..

 • suat camci

  Arkadaşın bilgisayarında QickTime Player yoktu.Google’dan indirip yükleyelim dedik.QuickTime logosu çıkan bir siteye girip indirdi.Download programı direk indirmiş Programı yükleyelim dedi.Bir de baktık video inmiş.Videoyu sildik sonra gidip programı kendi sitesinden indirdik.Merakım şu hangi siteyi açsan hemen pornografik bir reklam geliyor.Yanlışlıkla inebiliyor.En dürüst tanıdığımız sitelerde bile bu reklamlar var.Yanlışlıkla inen ve hemen silinen,dağıtılıp paylaşılmadığında kişiler yine suçlana bilirler mi?Şiir ve hikaye sitelerinin çoğu pornografik reklam içerikli.Nereyi açsan hemen bir reklam geliyor.

 • sayin avukatım telefona indirilen de suçmu,paylaşma amacı gütmeksizin hemen silmek kaydıyla..kardesim.yapmış saklıca nolcak şimdi.anlayışınız için.teşekkürler..

 • yahu beyler ahmakmisiniz siz?
  milyar dolarlik bir sektor icinde burokratlar fabrikatorler sanatcilar tum dunyaya pornonun turlu turlu cesidlerini yayip reklam yapip para kazanirken suc olmuyor, cunku bu p….klere gucunuz yetmiyor… ama ben internetten porno seyredince suc islemis oluyorum oylemi?
  S…..in lan serefsizler.
  fabrikalara gucu yetmeyip isportaciyi doven belediye zabitasi kafasiyla bir halt edemezsiniz bu dunya icin sizler korkak asalak zavalli yaratiklarsiniz

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

 •  
thesis about writing need research paper scholarship essay 250 words why cant i do my homework graduate studies essay writers