Av. Ünsal Özmestik,Bilişim Suçları,Kişisel Veriler,Sosyal Ağlar 08/09/2009 12:00

İnternetteki hesaplarınızın şifreleri ele geçirilirse…

msn_hack

Yoğunlukla kullandığınız e.posta hesabınızın, MSN şifrenizin veya Facebook hesabınızın ele geçirilmesi veya “hack”lenmesi durumunda, ne gibi suçlar oluşabilir? Sanılanın aksine, bu şifrelerin ele geçirilmesinden sonra yapılan her tür hareket Türk Ceza Kanunu’na göre suç olacaktır. Stj. Av. Ünsal Özmestik, konuyu Ceza Hukuku açısından değerlendirdi.

Stj. Av. Ünsal Özmestik – Bir internet kullanıcısının en korktuğu durumlardan biri de sosyal paylaşım sitesi veya e-posta hesaplarının şifrelerinin ele geçirilmesidir. Bir çok internet kullanıcısı Gmail, Hotmail ve kurum mail hesabı kullandığı gibi, sosyal ağ olarak nitelendirilen Facebook, Twitter ve Friend Feed gibi şifre ve kullanıcı adıyla erişilebilen servisleri kullanmaktadır. Şifrenizi sık değiştirseniz bile, en ufak bir dalgınlığınız şifrelerinizin ele geçirilmesine sebep olabilir. Zira, bir çok teknik yöntemlerle, profesyonel bir bilgisayar kullanıcısının bile şifreleri ele geçirilebilir.

Bazen, aynı grupta bulunan kişilerin şaka amaçlı olarak arkadaşlarının, bazen evli çiftlerde eşlerden birinin, bazen de işyerlerinde işverenin personelinin şifrelerini ele geçirdikleri ve bu hesapları diledikleri gibi kullandıklarına rastlanmaktadır. Şifrelerin rızayla verilmesi, hukuka aykırılık durumunu ortadan kaldırabilmektedir.

HANGİ DURUMDA, HANGİ SUÇ İŞLENMİŞ OLUR?

İnternette kullandığınız hesaplarınızın şifrelerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve bu şifreyle hesabınıza girilmesi durumunda, öncelikle Türk Ceza Kanunu (TCK) Bilişim Alanında Suçlar başlığı altındaki 243. Maddesine yer alan “bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı girme ve orada kalma eylemi” suçu oluşur ve bunun da yaptırımı bir yıla kadar hapis cezasıdır.

TCK 243/3. Fıkrası, sistem içerisindeki verilerin yok olmasından ya da değiştirilmesinden bahsetmiş ve suçun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış haline yer verilmiştir. Buna göre; hesapta bulunan veriler -kasıt olmaksızın- yok olmuş veya değişmiş ise faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir.

Şayet hesabınızın şifresi değiştirilmiş ya da tamamen silinip hesaba giriş engellenmişse TCK 244/1 gereği bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. Eğer hesabınızdaki veriler, özellikle kasıtlı olarak yok edilmiş, değiştirilmiş ya da farklı bir içerik yerleştirilmiş veya var olan verileriniz kopyalanmış ise bu durumda TCK 244/2 devreye girecek ve altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilecektir.

Burada bir üst paragrafta bahsedilen TCK 243/3 ile 244/2’nin çeliştiği sorusu akla gelebilir. Fakat Kanun koyucu, verilerin kasıt olmaksızın yok olmasında 243/3’ün uygulanacağını, kasıt bulunması yani bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi halinde 244/2’nin uygulanarak daha ağır ceza ile yaptırıma bağlamayı uygun görmüştür.

Hesabınızda yer alan bazı bilgilerin içinde, aynı zamanda sizin kişisel verileriniz de olabilir. Bu durumda hukuka aykırı olarak ele geçirilen kişisel verilerinizi kaydeden kimseye TCK 135/1 gereği altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Şayet hesabınızdan ele geçirilen kişisel bilgilerinizin başkalarına yayılması halinde, bunu yayan kişi hakkında TCK 136/1 gereği bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilecektir.

E-posta ya da sosyal ağ hesapları, aynı zamanda kişilerin özel hayatlarına dair resim, ses ve videoların bulunduğu yerlerdir. Bu durumda kişilerin özel yaşam alanlarına girilmesi, başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bu alanların izlenmesi ve kaydedilmesinin cezai yaptırımları mevcuttur. Buna göre hesabınızın bir başkası tarafından ele geçirilmesi, sizin özel yaşam alanınıza saldırı olacağından dolayı TCK 134/1 gereği altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunabilecektir. Şayet bunların yayılması, kanundaki tabiriyle ifşa edilmesi durumunda suçun nitelikli hali oluşacak ve TCK 134/2 gereği bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilecektir.

Yine E-posta ya da sosyal paylaşım sitesindeki hesaplardan her gün onlarca kişiyle iletişim kurulup özel mesajlar yazılmaktadır. Anayasa’nın 22. maddesindeki “herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır” şeklindeki hükmü açıktır. Hesabınızın ele geçirilmesi sebebinden dolayı Anayasal hakkınız olan hem haberleşme hürriyetiniz elinizden alınmakta, hem de haberleşmenin gizliliği ihlal edilmektedir. Buna ilişkin ceza sorumluluğu ise şöyledir; Hesabınızın ele geçirilmesi sebebi ile başkaları ile haberleşmeniz engelleneceğinden dolayı TCK 124/1’e göre altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunabilecektir. Ayrıca haberleşmenin gizliliği esas olduğundan, başkaları ile yaptığınız kayıtlı görüşmeler ve e.posta mesajlarının ele geçirilmesi halinde TCK 132/1 gereği, haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi suçu oluşur ve bunun da yaptırımı altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Yani size ait olan haberleşme içeriklerinin bir başkası tarafından okunması ile dahi bu suç oluşmuş olacaktır. Eğer hesabınızdaki haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı olarak açıklanması halinde, ifşa eden kişiye TCK 132/2’ye göre bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilecektir.

Hesabınızı ele geçiren kişi, sizin adınıza sizin arkadaşlarınızla, müşterilerinizle veya bir kurumla yazışırsa ve bundan dolayı da herhangi bir menfaat elde ederse, bu durumda “bilişim vasıtasıyla dolandırıcılık” suçunu işlemiş olur. TCK’nın 158/f Maddesinde sayılan bu suçun yaptırımı ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıdır. Burada elde edilecek menfaatin, ille de maddi bir menfaat olması şart değildir.

Sonuç olarak; her ne kadar E-posta ya da sosyal paylaşım sitelerinizdeki hesabınızın ele geçirilmesi yukarıda belirttiğim kanun maddelerine göre cezai müeyyidelere bağlanmışsa da işin uygulama kısmı biraz sancılıdır. Bahsedilen hususların soruşturma aşamasında ispatı hayli zor ve teknik bir konudur. Savcıların iş yükünün fazla olması, kendilerine gelen teknik konulara yoğunlaşamamasına ve soruşturmanın aylarca sürmesine, bu yüzden de delillerin elde edilmesinin oldukça güçleşmesine sebep olmaktadır.

Tags:

18 Comments

 • ülkemizde internet savcısı var mıdır?

 • TUNCAY İLÇİM

  Yoktur…:))) Hukuk eğitimi veren fakülteler de enformatikten yoksundur malesef !!! Bu vesileyle oralardan çıkacak ve çıkıyor olan savcılarımızın yetkisine; yalnız uzmanlık ve uğraş alanına girmemektedir.Savcıyı savcı yapan kolluklar da ”Salla başı al maaşı” yaşam tarzına sahip olduğu için yooo yoookkk işte:)))Gideceksin bir adli bilişim uzmanına (Av. olabilir vs olabilir.)anlatacaksın meramını o da çözecek işini,başka yolu yok…Yani bana kalırsa bu iletişim araçları denen meretlerin topu kamu düzeniii…ammaaa;icraat yine kendin gösteriyor ve diyor ki;ben farklı ve de bağumsuzum o kadar…

 • TCK 244/1 Maddesi sistemin engellenmesinden bozulmasından bahsetmektedir.(ÖRN: DDOS Saldırıları )Bu sisteme giris yapmadan dışarıdan müdahale ile oluşabilen bir suçtur. 244/2 ise bilisim sistemine girme ve engellemeden bahsetmektedir. Yani sizin dediğiniz gibi şifrenin değiştirmesi ve sisteme girmenin engellenmesinde TCK 244/2 .oluşur.Çünkü şifrelerin değiştirilmesi için zaten izinsiz giriş gerekir ve sisteme girme ve verileri değiştirme suçu oluşur .Bu aynı zamanda sistemin işleyisini engeller diye düşündüğünüz çok acık ancak bu bir mürekkep suçtur ve doğal olarak sistem verileri değiştirildiği ve yok edildiği zaman sistemin işleyeşi engellenmiş olur.İki maddeyi daha detaylı incelemenizi tavsiye ederim.

 • Bilişim sisteminden maksatın ne olduğu açık mıdır? verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemler midir örneğin?

  msn hesabı bir bilişim sistemi midir?
  sistem kelimesi msn hesaplarının tutulduğu server bilgisayarlardır bence
  ve onlara yapılan saldırılar bilişim sistemine yapılmıştır diye düşünüyorum
  msn hesaplarından birinin şifresini değiştirmek neden ve nasıl bilişim sistemiyle alakalandırılabiliyor?

  büyük bir sistemin parçası olan bir unsur olduğu için mi o tekil msn hesabı?

  öyle ki bilişim sistemi bence içinde insan unsurunu da barındırır. dolayısıyla sistemin insanla bağlantısını kesersek yani şifreyi izinsiz değiştirirsek bu anlamda mı bilişim sistemine müdahale etmiş oluyoruz?

  benim aklim bu anlamda oldukça karışık.

  zaten TCK, yerde bulunan kred kartıyla şifresini tahmin edip gidip atmden para çekmeyi bile bilişim suçu saymış ki bunu kesinlikle kabul etmiyorum.
  oysa ki madde de kartın kendisi elimizde fiziki olarak(sahte olarak üretilmiş bile olsa olur) yoksa sadece şifresini ele geçirmişsek ve internetten bu şekilde alış veriş yapsak bunu suç kabul etmiyor.
  bildiğim kadarıyla,

  sonuç olarak:
  sistem, karmaşık, etkileşimli, dinamik ve hatalıdır.
  bilgisayar ise veriyi bilgiye dönüştürür diye düşünüyorum.
  peki bilişim sistemi nedir?
  ya da bilişim nedir?

  bu türden tanımalrın hukuki bakış açısıyla hatta TCK anlamında yorumlandığı bir kaynak var mı ya da bunları bu yönde tanımlayabilecek olan birisi yazarsa çok sevinirim.

  teşekkürler

 • Öncelikle yapıcı eleştirileriniz için çok teşekkür ederim. Bu denli bir okuyucu kitlemin olduğunu görmek bana ayrı bir mutluluk ve haz vermektedir.

  Tartışılan konu aslında Türk Ceza Hukukunun en büyük sorunlarından biri olan maddelerde yer alan bazı kavramların çok soyut ve yoruma açık olmasıdır.

  Bilişim Sisteminin ne olduğu konusunda ise; TCK 243. Maddenin gerekçesinde “Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sistemlerdir.” Şeklindeki tanımla açıklığa kavuşturulmak istenmiştir. Bundan dolayı; bir e-posta hesabının ya da sosyal paylaşım sitelerindeki bir hesabın yukarıdaki tanıma uyduğunu düşünüyorum. Şüphesiz bu konuda aksi görüşlerde mevcuttur.
  TCK 244/1 suçu sadece “Bu sisteme giris yapmadan dışarıdan müdahale ile oluşabilen bir suçtur.” görüşü her zaman bu şekilde yorumlanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü, bazı hallerde dışarıdan müdahale ile değil sistem içerisindeki verilerin değiştirilmesi sonucu “Sistemin işleyişi engellenmiş veya bozulmuş olur” örneğin e-posta hesabındaki şifrenin değiştirilmesi veya tamamen silinmesi durumunda, sistemin işleyişi engellenmiş ve bozulmuş olacaktır. Böylece e-posta hesabı sahibi, kendi sistemine artık giremeyecektir. Bu durumda ise 244/2’deki belirtilen sistem verileri değiştirilerek veya yok edilerek hareketlerinin birisi kullanılarak, sistem işleyişi engellenmiş olacaktır. Zira burada failin genel kastı da sistem verilerini yok etmekten ziyade mağdurun kullandığı sisteminin işleyişini bozmak veya engellemektir. Daha yalın bir ifade ile mağdurun e-posta hesabına bir daha girmesini engellemektir. Korunana hukuki menfaate baktığımızda ise bilişim sistemi ve bu sistem içerisindeki verilerin dokunulmazlığıdır. Nitekim Avrupa Siber Suç sözleşmesinin 4. Ve 5. Madde dayanak raporlarında “bilişim sistemi kullanıcılarının ve operatörlerinin, fonksiyonlarına uygun şekilde bu sistemlerini kullanma hakları korunmaktadır. “ denilmektedir. Sonuç olarak; böyle bir durumda, 244/2 değil yazımda da belirttiğim üzere 244/1 uygulama alanı bulacağını düşünüyorum. Çünkü; 2 numaralı fıkradaki bilişim sisteminin verileri bozma yok etme, değiştirme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme veya verileri başka yere gönderme seçimlik hareketleriyle, bilişim sisteminin işleyişi engellenmiş veya sitemin işleyişi bozulmuş ise, bu takdirde 2 numaralı fıkrayı değil, 1 numaralı fıkrayı uygulamak gerekecektir. (Benzr görş içn; Bknz Doç. Dr. Ali Karagülmez Bilişim Suçları; soruşturma ve Kovuşturma Evreleri 2.bası Sahife 189)
  Yine 244/2’nin analizinde “doğal olarak sistem verileri değiştirildiği ve yok edildiği zaman sistemin işleyişi engellenmiş olur” şeklinde bir yorum yapılmıştır. Zira bu yoruma bazı hallerde doğru diyebiliriz. Lakin yukarıda bahsettiğim olay da buna benzerdir. Fakat her durumda, sistem içerisindeki verilerin yok edilmesi, o sistemin işleyişini engellemez veya bozmaz. Örneğin; bazı e-posta hesapları aynı anda farklı girişlere izin vermektedir. Bu durumda, bir şekilde yetkisiz erişim sağlayan kişi, sistem içerisinde bulunan bir veriyi(e-postayı) silse veya başka bir yere gönderse daha sonradan sistemdeki şifreyi değiştirmeden çıksa, Sistemin işleyişi, (gerek yetkisiz erişim sırasında gerekse sistemden çıkıldıktan sonra) engellenmediğinden veya bozulmadığından (zira e-posta hesabı halen kullanılabilir haldedir) dolayı, 244/1 uygulanamayacaktır. Bu durumda; 244/2 yani bir bilişim sisteminin verilerini bozma, yok etme suçu gerçekleştiğinden ötürü bu fıkranın uygulama alanı bulunacağını düşünüyorum.

 • Benim bir sorum olacaktı sayın avutkatlarımıza.Bildiğimiz msn şifresini değiştirmek suçmudur?? herhangi bir dijital alanına girmeden?

 • facebook tan resimlerim kopyalanıp başka bir facebook hesabı ve başka isim kullanılarak kişisel bütün resimlerim facebook ta şuan günde yüzlerce kişiye arkadaşlık talebi yolluyor bu konuyla ilgili yasal bir durum hakkım varmı ?

 • Melda hanım öncelikle facebbok’a durumu aktarın ve oluşturulan o sahte hesabın silinmesine çalışınız. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi ise şu yazıda mevcuttur.
  http://www.bilisimhukuk.com/2009/10/sahte-profil-veya-sahte-e-hesabi-olusturmak-suc-sayilabilir-mi/

 • Emre bey, bir başkasının MSN şifresini,o kişinin rızası olmadan herhangi bir yolla değiştirirseniz, O kişi artık MSN hesabına sahibi giremeyecektir. Bu durumda kanımca TCK 244 anlamında suç oluşacaktır.

 • Merhaba..Ben bir arkadasın msn adresini gizli sorusunu bilmek suretiyle ele geçirdim..Sevmediğim bir insan oldugu için bir kaç arkadasına birşeyler yazdım hakaret tarzında ve şikayet etmiş doğal olarak..Elimde yazdıkların var diyor.Yazdıklarım da çok ağır şeyler yok ama yine bir kaç hakaret cümlesi var..Bilişim polisine gittim kendim..Bilgisayarımı sordular..Evde dedim..Bu olay yaklasık 8ay önce oluyor.Ve polis beni daha yeni arıyor.Ama o zaman şikayet edilmiş..mayıs 2009..Evde dediğim bilgisayara polis kaç kere format attığımı sordu söyledim 10dan fazla olmuştur..Tamam o zaman incelemeye gerek yok dediler.Bir şey çıkmaz..Daha sonra ifademi verdim..Karşı tarafın elinde belge varmış bunlar ne kadar delil sayılır?Belki değiştirmişlerdir.Ne yazdıgımı da tam olarak hatırlayamıyorum..Ne yapabilirim bu durumda..Öğrenciyim polise sordugumda en fazla 1yıla kadar yargılanırsın o da ya beraatle biter yada hükmün açıklanması geriye bırakılır dediler..Bu ne kadar doğru..Hiçbir adli olayım yok daha önceden..

 • Tuna Meriç

  Ünsal Bey,
  Facebookta adıma soyadıma profil oluşturuldu hatta gruplar açıldı. Bunları savcılığa verdim ama kapattırdık. Ayrıca video sitelerine bile videolarım yayınlandı. Yapan yurtdışında ama bilgilerimi veren Türkiye’de. Ayrıca bana gelen tehdit e-postalarını da verdim. Şöyle ki kişi ile anlaşma yolunu denedim ama olmadı. Bunları da ifademde verdim. Bir ay oldu sonuçlanmadı. Tehdit e-postası atan Türkiye’de. Videoları ve grupların kimilerini biz sildirdik kimilerini kendileri silmişler. Ancak google etiketlerde çıkıyor. Örneğin video silinmiş ancak resim olarak duruyor. Bunlar delil olmaz mı? Sildirtmekle hata mı ettim? Ki çevrem ben diye eklediği için zor durumdaydım. Hakaret, küfür, iftira dolu eklentiler var. Bir de bu e-posta vs.lerin verilmesi için bir süre var mıdır? Zaman aşımı gibi.

 • Tuna Meriç

  Ünsal Bey,
  Ayrıca sonradan savcılığa verdiğim bilgilere ek olarak e-posta vs. verebilir miyim? Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler…

 • Tekin T.

  Merhaba,
  Boşanmakta olan bir çiftin, bayan eşi ile msn konuşması yaptım. Bu konuşma esnasında koca, eşinin msn şifresini kırmış ve bizim konuşmamızı olduğu gibi takip edip bunu kayıt altına almış, yaklaşık 300 sayfalık bir döküman haline getirmiş ve bunu boşanma davasında delil olarak kullanacağını avukatı vasıtası ile eşine bildirmiştir. Buradaki bilgilerden anladığım kadarı ile koca eşinin msn şifresini hacklediği için suç işlemiştir. Ama benim açımdan durum nedir onu anlamaya çalışıyorum. Bu konuşmanın içinde ben de olduğum için bu benim de özel hayatıma, haberleşme özgürlüğüme bir saldırı mıdır? Eşi ile yaptığım konuşmaya ikimizin de haberi olmadan girmiş olması ve bunları yani benim konuşmalarımı izlemiş olması bir suç teşkil etmekte midir? Ben kocanın yaptığı bu eyleme karşılık dava açabilir miyim?

  Saygılarımla,
  İyi çalışmalar.

 • mesela bir kişinin msn gizli yanıtını biliyorsun vede msn şifresini değiştiriyorsun peki o girer mi suça

 • mrb.benim facebook hesabım birisi tarafından ele geçirilmiş…bu ele geçiren kişinin IP adresi bende görünüyo..bunun için savcılığa gitcem.umarım bir şeyler çıkar.

 • slm

  benim kuzenim adına açılmış bir face adresi var ve aile cevresine kuzenimi küçük düşürücü şeyler yazıp paylaşıyor o yetmiyomuş gibi birde düğün etkinliği oluşturmuş ve bütün sülaleyi davet etmiş. kuzenim zor durumda , hukuksal konuda haklarımız neler bilmiyorz. bunları öğrenmek istiyorum ltfn bize yardımcı olurmusunuz ?

 • merhaba.
  benim facebook hesabıma girilip msj larım okunup ve bazılarınında silindiğini öğrendim.özellikle hotmail hesabıma giremedim.bana gelen bilgisayarın IP numarasınında silindiğini gördüm.ben bu olay sonucunda ne yapmam gerekir bana yardımcı olurmusunuz.bildiğim kadarıyla maddi manevi tazminat davası açma hakkım var.ne kadarlık dava açabiliyorum.veya açabilirmiyim ne olur bana yardımcı olurmusunuz.sizden en yakın zamanda haber bekliyorum. ne olurr çok madurum bu konuda….

 • Yukardaki açıklamalardan tam olarak birşey anlamadım. 1. Hemen hemen bir sene önce okey oyununda küfürleştiğim birinin face ve msn hesabını ele geçirdim ama face ve msn hesabında oluşturulanki isimler o kişinin gerçek ismi değil bu suça girermi. Ayrıca hotmail epostaları belirli günden sonra iptal oluyor haliye bir başkası daha önceden başkasının sahip olduğu e posta adresini kendi açabilir bu durumda e posta faceye kayıtlıysa onuda alabilir. Sonucta facenin kayıtlı olduğu adresin yeni sahibi kendisi olmuş oluyor e postayı açan kişi faceyide alırsa suçmu işlemiş olur eğer suçsa neden suçtur sonucta eposta hizmeti veren yer almasına izin vermiş

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

 •  
cv writing services usa essay buy writing assignments expert cheap essay writing a great college essay