E-Demokrasi 27/09/2009 00:35

İnternet vatandaşlarının Hak ve Özgürlüklerini savunan yeni bir oluşum: “Netdaş Hareketi”

Picture 1
Yaklaşık bir ay önce, kendine özgür, forum mantığını da içinde barındıran bir sosyal ağ olan Friendfeed’de kurulan, internet kullanan bireylerin “hak ve özgürlükler odası” (http://friendfeed.com/netdas) olarak hayatına başlayan “netdaş hareketi”, yoğun katılımlı etkin tartışmalarla şekillendi.

Netdaş olarak sosyal ağlarda tartışmaya açılan kavram, bugünkü yapılan ilk toplantıda anlamını buldu.

“İnternet vatandaşı”nın kısaltması anlamına gelen “netdaş” kavramından yola çıkan sivil oluşum, genellikle internet üzerinde tartışan, üretim yapan, tüketen, iletişim kuran ve iş yapan kişilerden kurulu bulunuyor. Oluşum, dünyadaki ve Türkiye’deki tüm İnternet kullanıcılarını sınır ve sınıf gözetmeksizin Netdaş olarak kabul ediyor.

26 Eylül 2009’da Santral İstanbul’da ilk Netdaş toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, 2001’den bu yana 6000’e yakın sitenin erişime engellenmesi, internete dair yasal düzenlemelerin olumsuz bir anlayışla ve katılım sağlanmadan yapılması, düşünce, ifade ve iletişim özgürlüğüne, kişilerin mahremiyetine ve özel hayatının dokunulmazlığına yönelik tehditlerin azaltılacağına gittikçe artırılmasına yönelik yaklaşımların bulunması, bilişim suçlarına dair yeni yasa tasarısının arkasında kişileri izlemeye yönelik bir mekanizmanın kurulması kaygılarının bulunması gibi temel sorunlar masaya yatırıldı.

Bu sorunların çözümü için bir platform olarak hareket etme kararı alan Netdaş üyeleri, modern toplumun olmazsa olmazı sayılan sivil toplum örgütlerinin kullanmış olduğu; kampanyalar yürütme, hak savunuculuğu yapma, lobi yapma, ilgili kurumlarla ilişki kurma, raporlama, izleme ve analiz yapma, farkındalık yaratan eylemler yapma, eylem tarzında farklılaşma yaratma gibi yöntemleri etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı amaçlıyor.

Çeşitli çalışma gruplarının oluşturularak görev paylaşımının yapıldığı toplantıda Netdaş Hareketi’nin dikkat çekme ve farkındalık yartmaya yönelik eylem planları da tartışıldı. Sonuçta, Netdaş Hareketi’nin ilk tanımı da yapılmış oldu.

Bu tanıma göre, Netdaş Hareketi:

İNTERNET ÜZERİNE (VE ÜZERİNDE) ODAKLI POLİTİKA YÜRÜTÜR;
DÜŞÜNCE, İFADE VE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜ;
BİREYİN MAHREMİYET HAKKINI VE ÖZEL HAYATIN
DOKUNULMAZLIĞINI;
BİLGİYE ÖZGÜRCE ERİŞİMİN TEMEL BİR HAK OLDUĞUNU;
YANİ İNTERNET KULLANAN BİREYLERİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ SAVUNUR…
“NET YANSIZLIĞI”NDAN YANADIR VE İNTERNETİN TOPLUM FAYDASI İÇİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNUR.

Netdaş Hareketi çok yakında web sitesini açmayı ve iletişim konusunda teknolojinin en son olanaklarını kullanmayı planlıyor. Netdaş’lar şimdilik http://friendfeed.com/netdas adresinde çalışmalarını yürütüyor.

Tags:

1 Comment

Leave a reply

required

required

optional


  •  
homework help for kids people that do your assigments for money ancient egyptian essay writers writing service from need research paper written