Av. Burcu Erdoğan,E-Ticaret,İnternet Reklamcılığı 12/08/2009 17:09

Viral reklam videoları, keskin zekâ ve hukuk…

fulya

Dünyada ve Türkiye’de, bir viral video veya viral reklam uygulamasıdır gidiyor. Viral etkisi bu tür video ve reklamları geniş kitlelere ulaştırıyor.. İyi ama, her viral video amacına ulaşıyor mu, ulaşıyorsa bile, hukuk kuralları ne kadar önemseniyor? Reklamlara getirilen sınırlamalara dikkat edilirse, viral video ve reklam üretmek hakikaten keskin zekâ gerektiriyor mu?

Av. Burcu Erdoğan –

Bilişim ve Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak, Reklam Sektörü de paralel doğrultuda yeniliklere ayak uydurmakta, tüketicinin ilgisini çekebilecek mecralarda büyümeye devam etmektedir. Bunların başında da doğal olarak, hızla büyüyen internet pazarı vardır.

İnternet Mecrasında Reklam uygulamaları klasik anlamda devam etmekle birlikte esas ilgiyi çeken ve tüketiciler tarafında ilgi görenler ise klasik reklam anlayışından uzak yöntemlerdir. Bu yöntemlerden en sık kullanılanların başında Viral Pazarlama gelmektedir.

Viral Pazarlama yönteminde, içerikler tüketiciden tüketiciye özellikle Facebook, Twitter, Friendfeed gibi sosyal ağlarla ve e-posta zincirleriyle hızlı bir şekilde paylaşılmaktadır. Tabi ki, bunun için tüketicinin ilgisini çeken içerik üretilmeli ve başka bir tüketiciye iletilecek kadar dikkat çekici ve özgün olması gereklidir. İnternet mecrasında en hızlı yayılan içerikler de Viral videolardan oluşmaktadır.

“Viral” sözcüğünün karşılığı sözlükte “virüs” olarak karşılık görmektedir. Viral video kavramı Türkçe’de tam karşılık bulamasa da reklam sektöründe; tüketici tarafından iletilen ve virüs gibi yayılan görüntü olarak karşılık bulmaktadır. Bu tür video içeriklerinin bir kısmı tüketiciler tarafından oluşturulmakla birlikte, reklam sektöründe bu tarz içerikler, hızlı yayılması ve düşük maliyetli olması sebebi ile de profesyonel olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Viral Videoların reklam içerikli olanlarını (ki tüketicinin bunu yaymaktaki amacı ürünün ya da firmanın reklamını yapmak değildir) paylaşma istediğinden dolayı hızla yayılmakta ve klasik reklam uygulaması ile erişilemeyecek bir tüketici kitlesine ulaşılmaktadır.

Ancak, hem dikkat çekici olup hem de kullanıcıdan kullanıcıya aktarılmasını sağlayacak kadar özgün bir içerik oluşturulurken, “Reklam ilkeleri” kurallarına bağlı kalmak ise mümkün gözükmemektedir. Bu durumda içeriği “tüketici” tarafından oluşturulduğu izlenimi verilerek firmaların sorumluluktan kurtulma yoluna gittikleri de gözlemlenmektedir. Ayrıca doğrudan reklam özelliği taşımayan Viral videoların yayılmasındaki başarının da esasen bu olduğu, reklam sektöründe sıkça tekrarlanan bir söylemdir.

Ticari Reklamların uygulanması ile ilgili olan yönetmelikte özellikte “örtülü reklam” yasaklanmıştır. Yapılan reklamda açıkça “reklam” olduğunun belirtilmesi şartı getirilmiştir ve bununla birlikte birçok esas düzenlenmiştir.

Aynı yönetmelikte;
“Reklam…. genel ahlak kurallarına aykırı ifadeler ya da görüntüler içeremez, Bir başka firma, kurum ya da kuruluşun adı veya amblem, logo ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurları, tüketicinin aldanmasına yol açacak şekilde kullanılamaz.-Bir kişi adından veya bir başka firma, kurum veya kuruluşa ait ticari unvan ya da fikri mülkiyete sahip olunan yahut bir reklam kampanyası ile sağlanmış bulunan itibardan, haksız olarak yararlanılamaz.-Reklamlar, hiçbir firmayı, kurum veya kuruluşu, hiçbir endüstriyel, ticari veya diğer bir faaliyeti veya mesleği, hiçbir malı veya hizmeti aşağılayarak ya da alay konusu ederek veya benzer herhangi bir biçimde kötüleyemez ,- Cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifadeler ya da görüntüler taşıyamaz.- Korku ve batıl inançlar istismar edilemez.—Toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz.”

Yönetmelikle getirilen sınırlar bunlarla sayılı değildir. Benzer hususlar Tüketici Kanunu’nda da ve Radyo Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesi ile ilgili yönetmeliklerde tekrarlanarak “gizli reklam” uygulamalarının yasak olduğu belirtilmiştir. Reklam İlkelerine aykırı reklam yapan firmalara, reklamı oluşturan reklam ajanslarına, dağıtan ve yayınlayan kuruluşlara yüksek miktarlarda para cezası kesilmektedir.

Viral Reklamlara baktığımız zaman yurtdışındaki istisna örnekleri hariç, hem reklam ilkelerine bağlı olarak yapılan hem de başarı oranı yüksek Viral video reklamları neredeyse bir elin parmağını geçemeyecek kadar azdır.

(Sayfa 2′den devam ediniz.)

Tags:

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

  •  
help with thesis statements can you do my homework please can you get someone to write reports for you online write my paper for me cheap writing a great college essay