Av. Serhat Koç,Bilişim Suçları,Erişim Engelleme 10/08/2009 14:31

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın yönetmeliğinde esaslı değişiklikler yapıldı.

kontrol Stj. Av. Serhat Koç –

2005de yürürlüğe giren ve “Telekulak Yönetmeliği” şeklinde adlandırılan yönetmelik, 2006 ve 2007 değişikliklerinden sonra 7 Ağustos 2009 itibariyle tekrar değiştirildi. Bu değişikliklerden önemli gördüklerimize İnternet Hukuku bağlamında dikkat çekmek istiyoruz.

Öncelikle, yönetmeliğin 2. Maddesinde sayılan dayanak kanunlar arasına 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” da eklendi. Kanunda Kurum ve başkanı olarak da Telekomünikasyon Kurumu ve başkanı yerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve başkanı yerleştirildi. Bu da bize gösteriyor ki: bu yapılan yeni değişiklikler, yönetmeliğin içine 5651 Sayılı Kanun hükümlerini getirerek uyumlaştırma sağlamak ve de TİB’in yetkilerini bu bağlamda artırmak amacıyla yapılmış durumda.

Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 3. maddesine de 5651 Sayılı Kanun’da yerlerini almış bulunan: İnternet ortamı, Erişim sağlayıcı, İçerik sağlayıcı, Toplu kullanım sağlayıcı, Yer sağlayıcı ve İnternet ortamında yapılan yayın tanımları eklenmiş ve Yönetmelik’de Başkanlık olarak da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın anlaşılacağı belirtilmiş. Ayrıca “İşletmeci” tanımında yer alan telekomünikasyon hizmeti ve altyapısı gibi kavramlar çıkartılarak tamamen yeni bir tanımlama yapılmış: “elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirket” olarak tanım genişletilmiştir.

Yönetmeliğin, “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması, İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi” bölümünde bulunan ve bunlarla ilgili sınırları belirleyen 13. Madde, Yönetmelik’in 12. maddesi kapsamında yapılacak bu dinleme, kayda alma gibi faaliyetlerin ancak bu maddede bentler halinde sayılan suçlara yönelik uygulanabileceğini belirtiyordu: yeni yapılan bu değişikliklerle bu sayılan suçlar arasından “fuhuş” bendi çıkarıldı. Böylece Fuhuş suçu, dinleme kapsamından çıkarılmış oldu. Eski yönetmelikte fuhuş suçunun dinleme kapsamında bulunması, özellikle aile mahkemelerinin, aldatıldığını düşünen eşler için verdiği dinleme kararlarıyla tartışmalara yol açıyordu.

“Kararların yerine getirilmesi” başlıklı 14. Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik sonucu da: Yönetmeliğe göre dinleme, izleme ve takip kararları, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na, savcının görevlendirdiği kolluk görevlilerinin “aidiyet numarası” ile birlikte bildirilecek ve gönderimlerin fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda da yapılabilecek. Böylece hangi işlemin hangi kolluk görevlisi tarafından yapıldığı belli olacak ve elektronik gönderim vasıtasıyla da hız ve güvenlik sağlanacak.

Yönetmeliğin “Başkanlığın Görevleri” başlıklı 17 nci (i) bendinden sonra gelmek üzere de 11 adet yeni bent eklenerek TİB’in görevlerinin tanımı yeniden yapıldı ve internet ortamında yapılan yayınlara yönelik olarak 5651 sayılı Kanunla öngörülen hususlarda yeni yetkilerle donatıldı. Yeni yönetmelikle internet suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar yapma, internet içeriğini izleme ve gerektiğinde erişimi engelleme tedbirlerini alma görevleri de TİB’e verildi. TİB, internet yayınlarını izleyerek intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar suçları ile Atatürk aleyhine suç işlendiği iddiasıyla erişimin engellenmesine karar verebilecek.

Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere 22/A maddesi eklendi. Bu maddeyle İnternet Daire Başkanlığının görevleri 5 bentte sayılmıştır. Yapılan değişiklikle, TİB’in görevleri yeniden tanımlanmış oldu: TİB, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ kapsamında Ulaştırma Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet ortamında yapılan ve 5651 sayılı kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapacak. Değişiklikle, özellikle kayıp vakalarında yaşanan cep telefonunun yerinin belirlenmesi için gereken bürokratik işlemler de kaldırıldı. Buna göre mobil telefonun yerinin tespitine ilişkin kararlar da artık elektronik ortamda TİB’e gönderilebilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin atamayı Başbakan’ın yapacağı yönündeki yasa hükmünü iptal etmesi nedeniyle “Telekomünikasyon İletişim Başkanı’nın atamasını Başbakan yapar” hükmü yürürlükten kaldırıldı. Değişiklikle, başkanın nasıl atanacağı konusu ise düzenlenmedi. Bu konuda bir kanun çıkarılması gerekiyor. Başkan Fethi Şimşek’in görevi de bu yüzden devam edecek. İnternet Daire Başkanlığı’nın görevleri yeniden düzenlenirken; yönetmeliğin “Denetleme” başlıklı 24. maddesindeki ‘Başkanlığın yönetmelikte yer alan faaliyetlerle ilgili denetimi, Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır.’ fıkrası kaldırıldı. Aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ‘Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon’ ibareleri ile dördüncü fıkrasında yer alan ‘ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon’ ifadesi çıkarıldı. Yönetmelikle TİB bünyesinde MİT, Emniyet ve Jandarma temsilcileri bulunması uygulamasına da son verildi.

* http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/24447.html
Resmi Gazete Tarihi : 10/11/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25989
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik.

* http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/08/20090807-1.htm
Resmi Gazete Tarihi : 07/08/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27312
İlgili Yönetmelik’e son değişiklikleri getiren Yönetmelik.

Tags:

2 Comments

 • Cengiz Tanrıkulu

  Gökhan Bey;
  Çıktığınız bu meşakkatli ve bir o kadar da meyvelerinin güzel olacağına inandığım yolda başarılar ve ülkemiz için faydalı sonuçlar almanızı diliyorum.
  bilmiyorum haberiniz var mı.
  Benim koordinatörlüğümde başbakanlık e-devlet danışma grubunda bulunan arkadaşlarla bize verilen kısa süre zarfında (malesef) e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanunu Tasarısı Taslağı hazırladık ve şu an kurum ve kişilerden görüş alma sürecinde. Gerçi zihnen bu anlamda grubun ön çalışmışlığı ve kafa yormuşluğu vardı.
  Siz de bu alanda en önde gelen uzmanların başında gelmenizden dolayı görüş, öneri ve eleştirleriniz bizim için çok önemli. taslağa http://www.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=detay&did=B0669ACD-D7A8-40D3-B851-5B4F0EAAA479 adresinden ulaşabilirsiniz.
  katkılarınızı bekliyor selam ve saygılarımı sunuyorum
  Cengiz Tanrıkulu
  Hakim
  Adalet Bakanlığı
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 • Cengiz Tanrıkulu’nun andığı taslağa konu hakkında bilgisi olan herkesin fikirlerini bildirerek destek olması bence de çok önemli bir görev olarak düşünülmeli. Bu konu burada: yazımın altında gündeme getirdiğiniz için teşekkürler.

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

 •  
purchase an expository essay help with college homework homework can i use an online essay for college biology papers help