Av. Burcu Erdoğan,Fikri Mülkiyet 29/07/2009 13:21

Tersine mühendislik, hukuka aykırı mıdır?

tersine mühendislikAv. Burcu Erdoğan

GİRİŞ

Tersine Mühendislik (reverse engineering) ;bir ürünün yasal olarak ele geçirilip mühendislik düzeyinde sistemli olarak incelemek, ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmektir. Bu yazılımlarda kaynak kodlarına erişmek ve işlevselliğini anlamak olarak da karşımıza çıkar.

Sürekli gelişmekte olan bilgi toplumunda tersine mühendislik yaparak amaçlanan hedef çok önemlidir. Aradaki sınır fikri hakkın ihlali mi? Yoksa yasal olarak verilen bir hakkın kullanılması mıdır? Tersine mühendislikte amaçlardan biri üzerinde çalışılan yazılımla uyumlu çalışabilecek bir yazılım yapmak ya da rakip bir yazılım meydana getirmektir. Buradan da açıkça anlaşılacağı bilginin kapalı olduğu yazılımlarda bu uygulanır yoksa acık kaynak kodlu yazılımlarda zaten tersine mühendislik yapmaya ihtiyaç yoktur.

Tersine Mühendislik kavramın diğer ülkelerdeki yeri;

Üretilmiş ürünlerin ters mühendisliği ilk olarak Birleşik Devletler kanununda meslek sırrı korumasında dengeleyici bir limit olarak; firmanın patenti olmayan ürünlerdeki daimi tekeli kazanmamasını sağlamak için ortaya çıkmıştır. Ürünü yasal olarak elde ettiğiniz sürece onu parçalara ayırmak ve nasıl çalıştığını görmekte bir kısıtlama yoktur. Çünkü ABD de ticari sır kanunu meslek sırrı olan fikrin öğrenilmesini değil haksız rekabet karsısında ve açıklanmasında korurdu. Yani ürünü yasal olarak aldığımızda ve tersine mühendislik yaptığımızda suç değil ancak yasal olmayan yollardan bunun yapılması halinde ise suç teşkil ediyordu.

Tersine mühendislik önceden iyi bir yol olarak düşünülmekteydi yani meşru tarafı daha ağır basmakta idi.
1989 Amerika yüksek mahkemesi Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., kararı, mahkeme ters mühendisliğin “yeniliklerin temel parçası olduğunu” ve yeni gelişmelere öncülük edeceğini ayrıca yeniliğe yol açmasa bile düşük fiyata rakip ürün sağlayarak müşterinin refahını sağlayabileceğini savunmuştur.Sonuç olarak ilgili mahkemeler bu tersine mühendislik ile ilk karşılaştıkları zaman ilgili piyasalarda tekel oluşmaması için ve tüketicin yararına durumların ortaya çıkma ihtimalini gözetmişler ve tersine mühendisliği büyük oranda yasal gösteren kararlar vermişlerdir.

Mahkemeler ayrıca ters mühendisliğine fikri mülkiyet hukukunda dengeyi sağlayan önemli bir faktör olarak davranmaktadırlar. Federal patent kanunu, patent sahibi kişilere 20 yıla kadar ürünlerini yapma, kullanma ve satmak için özel hak verirler, ama sadece kamuya icatlarının önemli ayrıntılarını açıklamaları karşılığında. Eğer üretici kişi bunu bir meslek sırrı olarak saklamak istiyorsa böle korumaların ömrü kısa olabilir eğer ters mühendisliğe uğrarlarsa. Yasalar meslek sırlarını ters mühendislikten korumaya çalışsaydı, bu federal patent politikasını baltalayacaktı çünkü bunu meslek sırrından federal patentin karşıladığı kesin koruma için devlet destekli tekele dönüştürmektedir. Ters mühendisliği, meslek sırrı kanunlarındaki kapalılığın dengesinin sağlanmasında önemli bir parçadır. Hiç bir tersine mühendislik hakkı, bunun gibi, patent kanunda bulunamaz. Teoride, patentli bir ürünün nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak için ters mühendislik yapmaya gerek yoktur çünkü patent şartnamesi ilgili teknik camiayı ürünün nasıl yapılacağı konusunda ve en iyi modeli hakkında bilgilendirmesi gerekir. Bir patent teknoloji uzmanlarına bilmek isteyebilecekleri her şeyi öğretmediği kadar, açıktır ki tersine mühendislik aktiviteleri patenti ihlal edemeyecektir. Patentli bir ürünü temsil eden bir makinenin alıcısı, örneğin, genellikle patent kanununun ilk satış ahlakı altında ürünün nasıl çalıştığını görmek için onu parçalarına ayırmada özgürdür.
Ayrıca Beyaz kutu ters mühendisliği(yapısını ortaya çıkarmak için amaç programı derleme ve birlikte işlerlik amaçları için ara yüzey özelliklerini anlamak) ve siyah kutu ters mühendisliği(sadece programın giriş ve çıkışlarına baktığınız yer)ikisi de Amerika’da normal olarak yasaldır eğer amaç birlikte işlerlik ise. Yani tersine mühendislikte kanunlarda açıkça izin verilmiş olsa bile aradaki kıstas adil kullanım olacaktır. (Sayfa 2′den devam ediniz.)

Tags:

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

  •  
homework help english assignment answers cheap papers online help in writing it paper write custom essays