Av. Ünsal Özmestik,İnternet Reklamcılığı 30/07/2009 18:01

İnternet üzerinden yapılan alkollü içki reklamlarında bazı hukuki sorunlar

içki reklamıStj. Av. F. Ünsal Özmestik – Türk insanı tarafından internetin artarak ve sevilerek kullanılması bu sektörün akıl almaz derece büyümesine yol açmıştır. Özellikle 3G denilen teknolojinin kullanılmaya başlanması sonucu her zaman ve her yerde internete erişim imkanı ile teknoloji de farklı bir boyuta ulaşılmıştır. İnternet üzerinde oluşan arz ve talep unsurunun gittikçe artması reklam sektörünün de internete ilgi duymasına sebep olmuştur. Bu etki ile birçok internet reklam şirketleri kurulmuştur. Böylece reklam yapmak isteyen kişi, kurum veya şirketler daha ucuz maliyete istedikleri kitlelere ürünlerini tanıtabilmektedirler.

Fakat bu durum haliyle birtakım hukuki sorunları da beraberin de getirmiştir. Bu sorunlardan biri de İnternet üzerinden yapılan Alkollü içki reklamlarının akıbetinin ne olacağı sorusudur. Özellikle, 18.1.2005 tarihli ve 25704 sayılı Alkollü İçkiler Hakkında Uygulanacak İlkeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 2. ve 4. Maddelerindeki değişiklik, hem reklam veren, hem reklamcıyı hem de internet sitesi sahibinin kafasının karışmasına sebep olmuştur.

Tebliğin internet camiasında sıkıntı oluşturan maddesi şöyledir: 2/t) “Alkollü içkilerin tanıtımına münhasır neşriyat hariç olmak üzere; gazete, dergi, broşür, katalog, ilan ile diğer yazılı medya ve elektronik iletişim araçları vasıtasıyla reklam yapılması halinde; çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan sayfa, ek, program, bölümler ile spor sayfalarında alkollü içki reklamları yer almamalıdır.” Madde lafzının internetle ilişkilendirilmesinin sebebi ise “elektronik iletişim araçları vasıtasıyla” ibaresinin bulunmasıdır. Kanun koyucunun bu cümle ile internet üzerinden yapılan reklamları da bu madde sorumluluğuna almaya çalıştığı görülmektedir. Fakat madde metninin neyi amaçladığı, yani kanun koyucunun gerekçesi tam bir muammadır. Maddenin özüne göre çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan sayfa, ek, program, bölümler ile spor sayfalarında alkollü içki reklamı yer almayacağı belirtilmiştir.

Ancak sadece çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan sayfalar, ek, programlar ve bölümler ile spor sayfaların da mı, yoksa bunların yanında, ayrıca bütün spor sayfalarında da alkollü içecek reklamı bu madde kapsamında mı kalacağı konusu açıklanamamıştır. Eğer bütün spor sayfaları için bu yasağın uygulanacağı yorumunu yaparsak, bu sefer akıllara neden sadece spor sayfaları sorusu gelmektedir. Tebliği hazırlayanlar Türk Gençliğinin kültür sinema, tiyatro vs sayfalarını okumadığını mı düşünmektedir? Bir başka sorun ise, çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan sayfa diyerek ne amaçlanmaktadır? Burada Çocuk ve Gençlerin çoğunlukla kullandığı alanlardan mı bahsedilmek isteniyor. Yoksa sadece onlara yönelik hazırlanan yayınlardan mı bahsediliyor? Dikkatli incelendiğinde madde metnine göre sadece çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan yayınlardan bahsedilmiştir. Bu durumda çocuk ve gençlere yönelik hazırlanmayan her türlü yayında (tartışmalı olmakla birlikte “spor sayfası” kavramı hariç) alkollü içecek reklamı yapılmasında bu maddeye göre hukuka aykırı bir durum olmayacaktır. Ayrıca genç kimdir, kaç yaşından itibaren genç olunur, kaç yaşında genç olmaktan çıkılır gibi sorular da akılları kurcalamaktadır. (2. sayfadan devam ediniz)

Tags:

1 Comment

  • İnternet reklamcılığının bazı alanlarında alkollü içki reklamlarının yasak olması çok net şekilde belirtilmiş durumda (örnek: Google Adwords)
    Facebook’un reklamlarının Türkiye’deki durumunu merak ediyorum bu konuda. Facebook’a reklam veren ünlü bir alkollü içki markasıyla karşılaştım; ancak bu reklamla karşılaşmak yine de net bir şekilde Türkiye’de Facebook yoluyla alkollü içki reklamı hukuken mümkündür sonucuna götüremiyor beni.
    Facebook reklamlarıyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.

Leave a reply

required

required

optional


Trackbacks

  •  
online statistics homework help writing an argumentative essay homework help on science experience is the best teacher essay english essays for primary students